Informasjon

Hvordan behandles Bekhterevs sykdom?

Det finnes ingen behandling som kan helbrede Bekhterevs sykdom. En kombinasjon av egenbehandling og periodevis bruk av medisiner har imidlertid god effekt hos de fleste.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Målet med all behandling av Bekhterevs sykdom er å lindre smerte og stivhet, dempe leddbetennelser, hindre feilstillinger, hindre tilstanden fra å bli verre og å gjøre det mulig for deg å fortsette med dine daglige aktiviteter.

Hva kan du gjøre selv?

Den desidert viktigste behandlingen av Bekhterevs sykdom er det du selv gjør. Regelmessig fysisk aktivitet er første bud i behandlingen. Aktivitet minsker risikoen for smerter og tilstivninger i ryggen. Du bør ha jevnlig kontakt med fysioterapeut som kan veilede deg i hvilke øvelser du bør gjøre.

De første øvelsene bør du gjøre allerede om morgenen, gjerne etter en varm dusj. Ryggøvelser er spesielt viktige, særlig strekkeøvelser og trening som øker bevegeligheten. Regelmessige pusteøvelser for å unngå tilstivninger i brystkassen er også svært viktig. Svømmetrening i oppvarmet basseng er en utmerket aktivitet for Bekhterevspasienter.

Du bør lære deg til hensiktsmessige arbeidsstillinger når du jobber, og du bør helst ha et fysisk aktivt yrke med varierte arbeidsstilinger. Unngå å bli sittende lenge i ro i samme stilling.

På grunn av risikoen for lungeinfeksjoner og nedsatt lungekapasitet, er det svært viktig at du ikke røyker dersom du har Bekhterevs sykdom.

Fysioterapi

Fysioterapi er hovedelementet i behandlingen av alle pasienter. En samlestudie fant at fysioterapi er nyttig i alle former, men er mest nyttig dersom et treningsprogram følges under overvåkning av helsepersonell. Det virker også som at gruppetrening har flere gunstige effekter enn om treningen foregår i hjemmet. Fysikalsk behandling og opphold på kurbad og rekonvalesenthjem kan være nyttig som intensivert opptrening, kanskje spesielt bassengtrening. Behandlingsreiser til utlandet kan også være gunstige.

Det viktigste er imidlertid at pasientene lærer seg øvelser og treningsmetoder som de kan gjøre regelmessig i det daglige på egen hånd.

Medikamenter

Hensikten med medisiner i behandlingen av Bekhterevs sykdom er hovedsakelig å lindre smertene. Mest brukt er såkalte NSAIDs, som demper betennelse (inflammasjon) og virker smertestillende.

Det finnes en rekke ulike NSAIDs. I behandlingen av Bekhterevs sykdom er det særlig de medisinene som har langvarig effekt (lang halveringstid) som brukes. Ved å ta disse om kvelden, vil virkningen være god gjennom hele natten, og fortsatt ha effekt på stivheten og smertene neste morgen. Eksempler på slike medisiner er Napren-E®, Orudis depot® og Relifex®.

Listen over mulige bivirkninger av NSAIDs er lang, men alvorlige problemer forekommer sjelden. De vanligste problemene er magesmerter, kvalme, oppkast, diare, hodepine, svimmelhet, tretthet og synsforstyrrelser. NSAIDs kan også virke ugunstig på lever og nyrer, og noen får lav blodprosent. NSAIDs fører til økt syreproduksjon og redusert slimproduksjon i magesekken, noe som kan disponere for magesår og alvorlige mageblødninger. Hos personer som bruker NSAIDs over lang tid, kan det være aktuelt å bruke beskyttende medisin samtidig for å forhindre utvikling av magesår. Slike beskyttende medisiner protonpumpehemmere, for eksempel Losec® og Nexium®, og H2-blokkere, for eksempel Zantac® og Pepcid®. Begge disse legemiddelgruppene nedsetter syreproduksjonen i magesekken. En tredje type magemedisin er mesoprostol, som beskytter slimhinnen mot den etsende virkningen av NSAIDs.

Personer som har sår eller blødninger i magesekken, eller allergi mot noen av innholdsstoffene, skal ikke bruke NSAIDs. Personer med forstyrrelser i blodlevringen, hjerte-, lever- eller nyresykdommer må utvise forsiktighet, og bruk under svangerskapets siste 3 måneder er frarådet.

Av og til, særlig dersom andre ledd enn ryggsøylen er angrepet av Bekhterevs sykdom, kan sterkere betennelsesdempende medisiner brukes. Dette er midler som blant annet brukes mot leddgikt, f.eks sulfazalazin (Salazopyrin®) og metotreksat (Emthexat®, Methotrexate®). Slik behandling foregår under kontroll av legespesialist i revmatologi.

Tumor nekrose faktor hemmere (TNF-hemmere)

Medikamenter som hemmer den såkalte tumor nekrose faktor (TNF), har vist seg å ha god effekt på sykdomsaktivitet, smerte, funksjon og helserelatert livskvalitet hos pasienter med Bekhterevs sykdom. Fem forskjellige medikamenter er for tiden tilgjengelige i Norge. Studier har vist at preparatene er effektive i behandlingen av ryggsmerter, funksjon og perifer leddsykdom. Medikamentene har rask, betydelig og vedvarende virkning og reduserer betennelsen. Stans i behandlingen med TNF-hemmere fører imidlertid til raskt tilbakefall hos de fleste pasienter med langvarig sykdom.

Behandling med TNF-hemmere bør vurderes hos pasienter med vedvarende høy sykdomsaktivitet. TNF-hemmerne synes å virke bedre hos dem med kort varighet av sykdommen, noe som understreker betydningen av tidlig diagnose. TNF-hemmere er sterktvirkende medikamenter som også kan gi betydelige bivirkninger. Økt forekomst av infeksjoner er rapportert, og tegn til infeksjon tilsier stans i behandlingen. Det kan også tenkes at langtidsbehandling kan disponere for kreftsykdom. Preparatene er kostbare, men det kan oppveies av den betydelige bedringen som preparatene medfører.

Kirurgi

Kirurgi kan en sjelden gang være aktuelt ved kraftige feilstillinger i ryggsøylen, men inngrepet er risikabelt. Noen pasienter har nytte av proteseoperasjoner for å erstatte tilstivnede og ødelagte ledd, eks. hofteledd.

Vil du vite mer?

Animasjoner

Undervisningsprogram

Quiz