Informasjon

Hvordan behandles inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev)?

Behandling av inflammatorisk ryggsykdom, tidligere kalt Bektherevs sykdom, er en kombinasjon av egenbehandling og periodevis bruk av medisiner. Målet er blant annet å lindre smerter og stivhet, og dempe leddbetennelser.

Inflammatorisk ryggsykdom ble tidligere kalt Bekhterevs sykdom. Det er en betennelsessykdom i ryggen som i medisinsk terminologi benevnes ankyloserende spondylitt, som i sin tur er en del av den mer vidtspennende gruppen av tilstander som betegnes aksiale spondyloartritter.

Det finnes ingen behandling som kan helbrede inflammatorisk ryggsykdom. Målet med all behandling av inflammatorisk ryggsykdom er å lindre smerte og stivhet, dempe leddbetennelser, hindre feilstillinger, hindre tilstanden fra å bli verre samt å gjøre det mulig for deg å fortsette med dine daglige aktiviteter.

Hva kan du gjøre selv?

Den desidert viktigste behandlingen av inflammatorisk ryggsykdom er det du selv gjør. Regelmessig fysisk aktivitet er første bud i behandlingen. Aktivitet minsker risikoen for smerter og tilstivninger i ryggen. Du bør ha jevnlig kontakt med fysioterapeut som kan veilede deg i hvilke øvelser du bør gjøre.

De første øvelsene bør du gjøre allerede om morgenen, gjerne etter en varm dusj. Ryggøvelser er spesielt viktige, særlig strekkeøvelser og trening som øker bevegeligheten. Regelmessige pusteøvelser for å unngå tilstivninger i brystkassen er også svært viktig. Svømmetrening i oppvarmet basseng er en utmerket aktivitet for pasienter med inflammatorisk ryggsykdom.

Du bør lære deg hensiktsmessige arbeidsstillinger når du jobber, og du bør helst ha et fysisk aktivt yrke med varierte arbeidsstilinger. Unngå å bli sittende lenge i ro i samme stilling.

På grunn av nedsatt lungekapasitet er risikoen for lungeinfeksjoner økt. I tillegg har pasienter med inflammatorisk ryggsykdom noe økt risiko for å få hjerte- og karsykdom på sikt. Begge disse disposisjonene gjør det svært viktig at du ikke røyker dersom du har inflammatorisk ryggsykdom.

Neste side