Informasjon

Hvordan behandles inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev)?

Temaside om Korona

Medikamenter

Hensikten med medisiner i behandlingen av inflammatorisk ryggsykdom er hovedsakelig å lindre smertene. Førstevalget er såkalte NSAIDs, som demper betennelse (inflammasjon) og virker smertestillende.

Det finnes en rekke ulike NSAIDs. I behandlingen av Bekhterevs sykdom er det særlig de medisinene som har langvarig effekt (lang halveringstid) som brukes. Ved å ta disse om kvelden, vil virkningen være god gjennom hele natten, og fortsatt ha effekt på stivheten og smertene neste morgen. Eksempler på slike medisiner er piroxicam, ketoprofen, naproxen og indometacin.

Listen over mulige bivirkninger av NSAIDs er lang, men alvorlige problemer forekommer sjelden. De vanligste problemene er magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, hodepine, svimmelhet, tretthet og synsforstyrrelser. NSAIDs kan også virke ugunstig på lever og nyrer, og noen får lav blodprosent. NSAIDs fører til økt syreproduksjon og redusert slimproduksjon i magesekken, noe som kan disponere for magesår og alvorlige mageblødninger. Hos personer som bruker NSAIDs over lang tid, kan det være aktuelt å bruke beskyttende medisin samtidig for å forhindre utvikling av magesår. Slike beskyttende medisiner, protonpumpehemmere, er for eksempel omeprazol og lanzoprozol, og H2-blokkere, for eksempel ranitidin og famotidin. Begge disse legemiddelgruppene nedsetter syreproduksjonen i magesekken. En tredje type magemedisin er misoprostol, som beskytter slimhinnen mot den etsende virkningen av NSAIDs.

Personer som har sår eller blødninger i magesekken, eller allergi mot noen av innholdsstoffene, skal ikke bruke NSAIDs. Personer med forstyrrelser i blodlevringen, hjerte-, lever- eller nyresykdommer må utvise forsiktighet, og bruk under svangerskapets siste tre måneder er frarådet.

Ved manglende effekt av et NSAID anbefales det å skifte til et annet NSAID før du prøver en annen type medisin. I noen tilfeller kan det være aktuelt å sprøyte kortison inn i bekkenleddene nederst i ryggen (i sakroiliaka-leddene).

Nye typer legemidler, såkalte biologiske medisiner, har forbedret behandlingstilbudet til de som ikke oppnår tilfredsstillende effekt med NSAIDs, det er tumor nekrose faktor hemmere og interleukinhemmere. 

Forrige side Neste side