Informasjon

Hvordan behandles inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev)?

Temaside om Korona

Tumor nekrose faktor hemmere (TNF-hemmere)

Medikamenter som hemmer den såkalte tumor nekrose faktor (TNF), har vist seg å ha god effekt på sykdomsaktivitet, smerte, funksjon og helserelatert livskvalitet hos pasienter med inflammatorisk ryggsykdom. Fem forskjellige medikamenter er for tiden tilgjengelige i Norge: etanercept, infliksimab, adalimumab, certolizumab og golimumab. Studier har vist at preparatene er effektive i behandlingen av ryggsmerter, funksjon og perifer leddsykdom. Medikamentene har rask, betydelig og vedvarende virkning og reduserer betennelsen. Stans i behandlingen med TNF-hemmere fører imidlertid til raskt tilbakefall hos de fleste pasienter med langvarig sykdom.

Behandling med TNF-hemmere bør vurderes hos pasienter med vedvarende høy sykdomsaktivitet. TNF-hemmerne synes å virke bedre hos dem med kort varighet av sykdommen, noe som understreker betydningen av tidlig diagnose. TNF-hemmere er sterktvirkende medikamenter som også kan gi betydelige bivirkninger. Økt forekomst av infeksjoner er rapportert, og tegn til hyppige eller alvorlige infeksjoner tilsier stans i behandlingen. Det kan også tenkes at langtidsbehandling kan disponere for kreftsykdom. Preparatene er kostbare, men det kan oppveies av den betydelige bedringen som preparatene medfører.

Forrige side Neste side