Informasjon

Hvordan behandles inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev)?

Temaside om Korona

Interleukinhemmere

Dette er i likhet med TNF-hemmerne legemidler som demper inflammasjonen og begrenser vevsskaden ved inflammatorisk ryggsykdom. Foreløpig finnes to godkjente medikamenter i Norge, sekukinumab og iksekizumab. Legemidler som settes subkutant. Studier har vist at slik behandling har effekt på sykdomsaktivitet både hos pasienter tidligere behandlet og ikke tidligere behandlet med TNF-hemmer. Behandling med interleukinhemmer vurderes når andre sykdomsdempende legemidler ikke har vært tilstrekkelig. 

Som TNF-hemmerne har disse legemidlene også bivirkninger som økt forekomst av infeksjoner og diaré. Siden legemidlene er relativt nye, er bivirkninger ved lengre tids bruk lite kjent.

Forrige side Neste side