Informasjon

Hvordan behandles inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev)?

Temaside om Korona

Kirurgi

Kirurgi kan en sjelden gang være aktuelt ved kraftige feilstillinger i ryggsøylen, men inngrepet er risikabelt. Noen pasienter har nytte av proteseoperasjoner for å erstatte tilstivnede og ødelagte ledd, for eksempel hofteledd.

Forrige side Neste side