Informasjon

Bekhterevs sykdom

Temaside om Korona

Diagnosen

Legen stiller diagnosen på grunnlag av sykehistorien, funn ved legeundersøkelse og bildeundersøkelser som røntgen, MR og CT.

Ryggstivhet og lave ryggsmerter er hovedsymptomene. Typisk er mye smerter og stivhet om morgenen, med avtagende plager utover dagen og bedring ved fysisk aktivitet, i motsetning til belastningsrelaterte ryggsmerter.

Ved ryggundersøkelse finner en ofte utrettet korsrygg og økt krumning høyere oppe i ryggen. Bevegeligheten i korsryggen vil oftest være nedsatt både ved framoverbøying og sidebøying, og forsøk på slike bevegelser vil kunne være smertefulle. Omkretsen av brystkassen målt ved innpust og utpust vil sent i forløpet kunne vise at bevegeligheten i brystkassen er nedsatt.

Blodprøver som SR og CRP kan tas for å undersøke om sykdommen er i en aktiv fase. I så fall viser disse prøvene forhøyede verdier. Påvisning av vevsantigenet HLA-B27 styrker mistanken om sykdommen.

Ryggraden og leddene mellom bekkenet og ryggraden (SI-leddene) undersøkes med røntgen. Røntgenfunnene er karakteristiske og gir mulighet for å stille en sikker diagnose. Men funnene ved røntgen kommer ofte sent i sykdomsforløpet. I mange tilfeller har man mistenkt sykdommen lenge før røntgen gir det endelige bevis.

MR og CT kan påvise tidlig betennelse i leddene mellom ryggraden og bekkenet. Siden det i dag finnes effektive medisiner som det er fordelaktig å starte med tidlig, styrker det indikasjonen for å gjøre slike undersøkelser i en tidlig fase av sykdommen.

Forrige side Neste side