Informasjon

Bekhterevs sykdom

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å dempe smerter og stivhet, hindre feilstillinger, dempe sykdomsaktiviteten og bedre den generelle livskvaliteten.

Egenaktivitet er svært viktig. Daglige øvelser er avgjørende for å hindre stivhet og feilstilling. Varm dusj om morgenen før ryggøvelser kan hjelpe. Svømmetrening i oppvarmet basseng er også nyttig. Et fysisk aktivt yrke med varierte arbeidsstillinger er å foretrekke. På grunn av økt risiko for lungeinfeksjoner og nedsatt lungekapasitet er det viktig å ikke røyke.

Medikamentell behandling består først og fremst av smertestillende medisiner. Førstevalget er vanligvis såkalte NSAIDs. Disse demper betennelse og virker på den måten smertelindrende og til en viss grad sykdomsdempende. De tas gjerne om kvelden for å forebygge morgenstivhet. Dersom NSAIDs gir utilfredsstillende effekt, vil revmatologen kunne foreslå behandling med immunhemmende midler som TNF-hemmere (etanercept, infliksimab, adalimumab, certolizumab og golimumab) eller interleukinhemmer (sekukinumab eller iksekizumab).

Selv om det er tilkommet en rekke nye medikamenter de siste tiårene, så er det fortsatt ingen medisiner som har helbredende virkning.

Fysikalsk behandling og opphold på kurbad kan være av betydning for intensivert opptrening.

Kirurgisk behandling kan unntaksvis komme på tale ved kraftig deformering av ryggraden. Proteseoperasjoner og fjerning av leddhinner kan være aktuelt ved feilstillinger.

Forrige side Neste side