Informasjon

Bekhterevs sykdom

Bekhterevs sykdom er en sykdom som rammer ledd i bekkenet, ryggen, kroppens store ledd og senefester. Trening og fysisk aktivitet er viktig for å hindre stivhet og feilstilling.

Prognosen

Bekhterevs sykdom er kronisk, men det kan være lange perioder uten smerter eller plager. De aller fleste klarer seg meget bra takket være trening og aktivitet, og de fortsetter i yrkesaktivt liv.

Varige plager kan oppstå. Enkelte blir komplett stive i ryggen eller brystkassen. Betennelse i øyets regnbuehinne kan oppstå flere ganger, og kan gi komplikasjoner. Den revmatiske betennelsen kan påvirke indre organer og blant annet gi skade på hjerteklaffene. Betennelse i prostatakjertelen er assosiert med Bekhterevs sykdom. På grunn av den nedsatte bevegeligheten i brystkassen, er man også mer utsatt for lungebetennelser.

Noen kan bli invalidisert og en del blir arbeidsufør på grunn av sykdommen.

Forrige side Neste side