Informasjon

Hvordan påvises inflammatorisk ryggsykdom (Bekhterev)?

Diagnosen inflammatorisk ryggsykdom, før kalt Bekhterevs sykdom, stilles ved å kombinere opplysningene fra sykehistorien, funn ved legeundersøkelsen, blodprøver og røntgenundersøkelser. Tidlig i forløpet er det få funn.

Inflammatorisk ryggsykdom ble tidligere kalt Bekhterevs sykdom. Det er en betennelsessykdom i ryggen som i medisinsk terminologi benevnes ankyloserende spondylitt, som i sin tur er en del av den mer vidtspennende gruppen av tilstander som betegnes aksiale spondyloartritter.

Diagnostikk

Det finnes ingen undersøkelser som med sikkerhet kan påvise inflammatorisk ryggsykdom. For å stille diagnosen må legen derfor vite nøyaktig hvordan plagene arter seg. Legen må også gjøre en undersøkelse av ryggen din, og vanligvis er det aktuelt å ta noen blodprøver. I tillegg vil røntgen-, CT- og MR-bilder være nyttige.

Når resultatet av disse undersøkelsene foreligger, vurderer legen om du har inflammatorisk ryggsykdom ut fra bestemte kriterier. Det finnes flere kriteriesett som kan brukes til å fastsette diagnosen. Disse lister opp karakteristiske funn ved sykdommen, og diagnosen baserer seg på fravær eller funn av disse. Typiske symptomer med smerte og stivhet i korsryggen hos unge mennesker og som er verst om morgenen, er ett av punktene. Videre vurderes resultatet av legeundersøkelsen, der det er typisk å finne redusert bevegelighet i korsryggen og brystkassen. Til slutt ser man på bildene fra røntgen, CT eller MR.

Neste side