Informasjon

Avaskulær nekrose

Risikofaktorer

De to vanligste risikofaktorene for avaskulær nekrose er:

  • Kortikosteroider. Personer som tar høye doser med kortikosteroider, som prednison, over lang tid, eksempelvis personer med kroniske sykdommer som leddgikt og lupus - har høyere risiko for å få avaskulær nekrose.
  • Høyt alkoholforbruk. Et stort alkoholinntak over mange år gir fettavleiringer inne i blodårene. Dette kan begrense blodstrømmen til beinvev. Jo høyere alkoholforbruk, jo høyere risiko for avaskulær nekrose.

Personer som tar bisfosfonater - en type medisin som brukes i behandlingen av beinskjørhet (osteoporose) - kan noen ganger utvikle osteonekrose i kjeven. Risikoen er høyere for personer som har fått høye doser bisfosfonater intravenøst for å motvirke skader forårsaket av kreft i benene.

Flere medisinske prosedyrer kan svekke beinvevet og dermed øke risikoen for å utvikle avaskulær nekrose. Det kan være:

  • Kreftbehandling i form av cellegiftbehandling eller strålebehandling.
  • Dialyse, en behandling som renser blodet hos pasienter med nyresvikt.
  • Etter organtransplantasjoner, eks. nyretransplantasjon.
Forrige side Neste side