Informasjon

Avaskulær nekrose

Komplikasjoner

Ubehandlet avaskulær nekrose vil øke i omfang og forårsake ødeleggelse av denne delen av beinet. Til slutt vil beinet være så svekket at det faller sammen, noe som gir smerte og nedsatt funksjon. Ubehandlet kan avaskulær nekrose føre til sterke smerter og tap av bevegelighet i løpet av to til fem år.

Forrige side Neste side