Informasjon

Avaskulær nekrose

Prognose

Prognosen ved avaskulær nekrose avhenger av hvor langt tilstanden har utviklet seg når diagnosen stilles, og om det foreligger en underliggende sykdom. Over halvparten trenger kirurgi innen 3 år etter at diagnosen er stilt. Dårlige prognostiske faktorer er alder over 50 år, fremskreden sykdom ved diagnosetidspunktet, nekrose (vevsdød) i mer enn en tredjedel av lårbeinshodet, tidligere langvarig behandling med kortikosteroider.

Forrige side Neste side