Informasjon

Avaskulær nekrose

Avaskulær nekrose er en komplikasjon til skader i et ledd, oftest hofteleddet. Blodforsyningen skades og en del av beinet (leddhodet på lårbeinet) mister blodforsyningen slik at beinvevet dør og klapper sammen.

Prognose

Prognosen ved avaskulær nekrose avhenger av hvor langt tilstanden har utviklet seg når diagnosen stilles, og om det foreligger en underliggende sykdom. Over halvparten trenger kirurgi innen 3 år etter at diagnosen er stilt. Dårlige prognostiske faktorer er alder over 50 år, fremskreden sykdom ved diagnosetidspunktet, nekrose (vevsdød) i mer enn en tredjedel av lårbeinshodet, tidligere langvarig behandling med kortikosteroider.

Forrige side Neste side