Informasjon

Bruskskader i hofteleddet

Bruskskader kan oppstå i hofteleddet. Særlig hos idrettsutøvere og andre som driver med uttalt fysisk aktivitet. Skadene gjør at små bruskfliker kommer i klem inne i hofteleddet, noe som kan utløse skarpe smerter og noen ganger låsninger i hoften.

Hva er bruskskader i hofteleddet?

Forandringer eller skader på brusken i hofteleddet gjør at bruskbiter kan komme i klem i forbindelse med bøyning og rotasjon i hoften. Slike skader er i nyere tid funnet å være en vanlig årsak til hoftesmerter. På fagspråket brukes ofte betegnelsen hofteimpingement, en betegnelse som forteller at noe kommer i klem inne i hofteleddet.

Bekkenet med hofteledd

Hofteleddet er et kuleledd som består av leddkule (lårbeinshodet) og leddskål (acetabulum). Leddflatene til lårbeinshodet og acetabulum er kledd med leddbrusk. Hofteleddet har en betydelig bevegelighet i alle plan og stabiliseres av leddkapselen, omgivende muskler, bruskskålen som kler den benede leddskålen og en bruskkant (labrum) som forlenger bruskskålen og stikker noen millimeter ut over den beinede kanten av hofteskålen. Labrum gjør dermed leddskålen dypere, gjør leddet stødigere og beskytter leddet.

Bruskskade i hofteleddet er en tilstand som rammer yngre mennesker, kanskje særlig idrettsutøvere. Utviklingen av bruskskade i hofteleddet kan starte i ungdomstiden eller i tidlig voksen alder.

Årsaker

Bruskskade oppstår i grenseflaten mellom lårbeinshodet og kanten på bruskskålen. Det skilles mellom to hovedtyper skader: Skader på labrumbrusken og skader eller forandringer på lårbeinshodet. Slike bruskskader fører til at små fliker av brusk stikker ut og kan komme i klem - derav navnet impingement eller innklemming. Det er en tilsvarende skade som oppstår i kneleddet ved meniskskade.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Tilstanden utvikler seg vanligvis gradvis. Skadene på leddbrusken i hofteleddet kan begrense pasientens evne til å trene og forårsaker smerter ved daglige aktiviteter. Disse bruskskadene kan også være en tidlig årsak til hofteleddsslitasje.

Enkelte personer har fra naturens side blitt utstyrt med en labrum som stikker litt lengre frem enn hos andre personer. En slik utstående bruskkant er utsatt for skader.

Symptomer

Tegn på bruskskade i hofteleddet er episoder med plutselige smerter i hofteleddet som over tid kan utvikle seg til mer sammenhengende kroniske smerter, nedsatt bevegelighet og eventuelt tidlig utvikling av hofteleddsslitasje.

Pasienter med bruskskader i hoften klager over smerter fortil og til siden i hoften ofte i form av plutselige, stikkende smerter ved bevegelser, eventuelt ledsaget av et klikk og følelse av låsning. Skarp smerte kan oppstå når pasienten snur eller dreier på hoften, særlig mot den smertefulle siden. Smerten øker langsomt over tid og forverres gjerne ved langvarig sitting, når en reiser seg fra en stol, når en skal sette seg inn i eller klyve ut av en bil eller når en lener seg forover.

Diagnosen

Sykehistorien kan gi mistanke om tilstanden. Ved legeundersøkelsen kan en test av hoftens rotasjonsevne utløse de smertene pasienten kjenner til vanlig. Røntgenbilder kan i mange tilfeller klarlegge tilstanden, men MR-undersøkelse med innsprøyting av kontrastvæske i hofteleddet utføres ved usikkerhet om diagnosen.

Behandling

Det finnes ingen studier av ikke-kirurgisk behandling. Egenbehandling med aktive tøyningsøvelser kan være aktuelt. I noen tilfeller kan det være aktuelt å prøve fysioterapi i starten. Medikamentell behandling kan kun lindre plagene. Ved manglende effekt av slike tiltak og ved tiltakende besvær anbefales åpen eller artroskopisk kirurgi. Slitasjeforandinger på rtg. eller MR taler imot å gjøre artroskopi eller annen leddbevarende kirurgi. Pasienter over ca. 50-års alder har dårligere prognose ved artroskopisk kirurgi på grunn av økt forekomst av ledsagende slitasjeforandringer.

Ved artroskopi føres et kikkhullsrør med lyskilde gjennom hud og muskulatur og inn i leddet. Undersøkelsen vil kunne avdekke bruskskader og disse kan repareres gjennom skopet. Studier har vist at behandlingen er effektiv hos 75-93%. Det er lite komplikasjoner forbundet med inngrepet.

Etter operasjon vil en idrettsutøver vanligvis kunne være tilbake i full aktivitet etter 4-6 uker.

Prognose

Tilstanden utvikler seg vanligvis gradvis og skadene på leddbrusken kan tilta, noe som kan begrense pasientens evne til å trene og forårsaker smerter ved daglige aktiviteter. Prognosen etter operasjon er som beskrevet over, god. Dersom det er oppstått slitasjeforandringer i leddet, reduserer det sannsynligheten for et godt resultat.

Det er antydet at artroskopisk behandling av slike bruskskader kan forhindre eller forsinke utvikling av hofteleddsslitasje, men det gjenstår å bli vist i oppfølgingsstudier.

Vil du vite mer?