Informasjon

Halebeinssmerter

Halebeinsmerter skyldes som regel en skade av halebeinet. Typiske symptomer er skjærende og vedvarende smerter i regionen. Smertene provoseres ved fysiske aktiviteter.

Hva er halebeinsmerter?

Bekkenring
Bekkenring

Halebeinsmerter (coccygodynia) er definert som smerte i halebeinet eller omliggende vev. Tilstanden oppleves gjerne som en skjærende og vedvarende smerte. Halebeinssmerter forekommer ca. fem ganger hyppigere hos kvinner som hos menn, er hyppigere blant yngre voksne, men kan opptre i alle aldre.

Årsak

Halebeinet utgjør den nederste delen av ryggsøylen og består av fire til fem virvler som hos de fleste vokser helt eller delvis sammen omkring puberteten eller senere. En rekke muskler og leddbånd fester på halebeinet.

Årsaken til halebeinssmerter er oftest skade i halebeinet. Vanligst skjer det etter fall bakover eller under en vanskelig fødsel. Tilstanden kan ha bakgrunn i spesielle anatomiske forhold: Halebeinet stikker mer frem hos kvinner, og misdannelse i leddet mellom halebeinet og korsbeinet kan også være årsak. Noen kvinner utvikler halebeinssmerter etter en vaginal fødsel. Ofte finner man ikke noen årsak til halebeinsmerter.

Diagnosen

Symptomene er typiske med skjærende smerter når en sitter eller når pasienten reiser seg fra sittende stilling. Plager kommer ved gange eller fremoverbøying. Legen kan påvise lokale smerter ved undersøkelse med en finger opp i endetarmen til pasienten. Rugging av halebeinet kan utløse smertene og leddet mellom korsbeinet og halebeinet er ofte mer bevegelig enn vanlig.

Røntgenundersøkelse kan i noen tilfeller påvise brudd, forskyvning, artrose, og i sjeldne tilfeller svulst. Røntgenbildet er ofte normalt, og det er lite samsvar mellom funn og symptomer. I unntakstilfeller er MR en aktuell undersøkelse. Andre undersøkelser har sjelden noen verdi.

Ved usikkerhet om diagnosen kan legen sprøyte inn lokalbedøvelse der smerten sitter, noe som vil gi umiddelbar smertelindring dersom smerten skriver seg fra halebeinet.

Behandling

Man er avventende. Plagene forsvinner hos over 90 prosent av seg selv etter hvert. Praktiske råd kan være å bruke bedre sitteunderlag eller sittering. En sjelden gang kan det være aktuelt å sette en sprøyte med kortison og lokalt virkende bedøvelse. Behandlingen kan eventuelt gjentas flere ganger dersom virkningen bare er forbigående. Lokal massasje, fysioterapi, varme bad, ultralyd, kortbølgeterapi og nerveblokkade kan forsøkes, men har sannsynligvis liten effekt. Kutting av hudnerver i området kan være et alternativ.

Først etter langvarig (minst 6 mnd), mislykket konservativ behandling er det aktuelt å vurdere kirurgi. En operasjon innebærer fjerning av hele eller deler av halebeinet. Operasjonen er vellykket for de fleste (80-90 prosent), men det tar noen uker før du kan sitte normalt og enda lengre tid før du er symptomfri.

Prognose

De aller fleste blir bra av seg selv i løpet av uker til få måneder. Blant dem som opereres, kan det gå lang tid før symptomfrihet.

Vil du vite mer?