Informasjon

Hofteleddsartrose

Hofteleddsartrose skyldes slitasjeforandringer i hofteleddet. Hvert år settes det inn knapt 10.000 hofteproteser i Norge.

Hofteleddsartrose betyr slitasjeforandringer i hofteleddet, vanligvis forårsaket av høy alder. Leger bruker av og til betegnelsen coxartrose. Sykehistorie og funn ved legeundersøkelsen vil gi sterk mistanke om diagnosen, og den bekreftes ved en røntgenundersøkelse.

Hva er hofteleddsartrose?

Hofteleddsartrose
Betydelig mer artroseforandringer i venstre hofteledd.

Hofteleddet består av hofteskåla, som er en del av bekkenbeinet, og lårbeinets hoftekule. Både hofteskålen og hoftekulen er "kledd" med glatt brusk som sikrer at bevegelser foregår med minst mulig motstand.

Artrose i hofteleddet er hyppig, men artrose i kneleddet er 4-5 ganger hyppigere.

Hos eldre ser man ofte slitasjeforandringer på røntgen, men bare en liten andel av disse pasientene har symptomer. Så artrose påvist på røntgen, er ikke ensbetydende med store plager. 90 prosent av pasientene over 65 år som klager over hoftesmerter, har artrose i hofteleddet. I 2019 ble det satt inn over 9879 hofteproteser i Norge, og det ble utført 101 reoperasjoner og 1384 revisjoner.

Animasjon av artrose i hoften
Neste side