Informasjon

Hoften ute av ledd

Prognose

De fleste blir helt bra. Men selv med tidlig diagnose, tidlig og riktig behandling, fornuftig opptrening og god oppfølging, så vil noen pasienter utvikle bruskskade, avaskulær nekrose og tidlige slitasjeforandringer i leddet.

Isjiasnerven skades i 20 prosent av tilfellene ved hofteleddsluksasjon. Skaden kan spenne fra forbigående mindre plager som prikking og dovenhetsfølelse nedover i beinet, og til fullstendig avrivning av nerven - noe som gir varige lammelser og følelsestap i beinet.

Avaskulær nekrose rapporteres å oppstå hos opptil 40 prosent av de skadete på grunn av ødelagt blodforsyning til lårbeinshodet og fra mekaniske krefter som virker på leddhodet i skadeøyeblikket. Den mest avgjørende risikofaktoren for at avaskulær nekrose oppstår, er at det går for lang tid før hofteleddet settes på plass igjen. Det bør derfor skje så snart som mulig og ikke senere enn 12-24 timer etter skaden. Avaskulær nekrose kan diagnostiseres røntgenologisk fra noen få måneder til få år etter skaden. Regelmessige kontroller med få måneders mellomrom er viktig. Gjentatte røntgenbilder, eventuelt MR-bilde, bør tas for å se etter tegn til avaskulær nekrose.

Slitasjeforandringer i leddet - hofteleddsartrose - er den vanligste langtidskomplikasjonen til hofteluksasjon og rammer opptil 50 prosent. Artrose er antatt å skyldes skade på leddbrusken i skadeøyeblikket. Røntgen vil med tiden påvise atroseforandringene.

Kraften skaden skjer med, og omfanget av skaden i akuttfasen, er de viktigste prognostiske faktorene. Sportsrelaterte hofteluksasjoner er vanligvis mindre kraftfulle enn de som kan oppstå ved trafikkulykker. Prognosen avhenger også av omfanget av brudd eller skader på selve leddet. Jo mindre skade på omgivende strukturer, jo bedre prognose og håp om full tilheling.

Forrige side Neste side