Informasjon

Piriformissyndromet

Årsaker

Det er heller ingen generell enighet om årsak til og sykdomsutvikling ved piriformissyndromet. Tilstanden kan være sekundær til en lokal betennelse etter en skade (blødning) eller krampe i muskulaturen - noe som gjør nervepassasjen trang. Andre mer uvanlige årsaker til nerveinnklemming forekommer også. Trykk mot nerven medfører nummenhetsfølelse og smerter svarende til nervens forsyningsområde, spesielt ved kraftig bruk av muskulaturen nær det trykkbelastede området av nerven. Trykk fra piriformismuskelen mot isjiasnerven medfører oftest verkende smerter fra sitteknuten eventuelt med utstråling ned i baksiden av låret. Generelt kan ubehag oppstå i rumpeområdet, baksiden av låret, baksiden av leggen og yttersiden av foten.

Det kan være vanskelig å skille mellom piriformissyndromet og vanlig isjias. Grunnen til det er at begge tilstander gir de samme symptomene fordi det er isjiasnerven som irriteres i begge tilfeller. Det som skiller dem, er hvor innklemmingen er lokalisert og årsaken. En typisk isjiasplage oppstår gjerne etter langvarig ryggsmerte som etterhvert forflytter seg nedover i det ene beinet. Forklaringen ved isjias er at nerven klemmes idet den passerer ut av ryggsøylen (klemmes gjerne av en skadet mellomvirvelskive). Ved piriformissyndromet klemmes nerven i bekkenet, og det er vanlig at smerten starter i baken og ikke etter ryggvondt. Det er viktig for terapeuten å skille mellom disse to tilstandene fordi behandlingen er forskjellig.

Primær eller sekundær årsak

Det skilles mellom en primær og sekundær tilstand.

En primær tilstand er medfødt. Isjiasnerven passerer i disse tilfellene langs med eller gjennom piriformismuskelen på en noe uvanlig måte. I de fleste tilfeller passerer isjiasnerven like i underkant av piriformismuskelen, men hos omtrent 20 prosent passerer deler av eller hele isjiasnerven gjennom piriformismuskelen. Et slikt forløp av isjiasnerven øker risikoen for å utvikle piriformissyndrom. Primært piriformissyndrom forekommer hos færre enn 15 prosent av tilfellene.

Et sekundært piriformissyndrom skyldes en skade mot piriformismuskelen som i ettertid fører til økt trykk mot isjiasnerven. Det fremgår av ovenstående at det er den hyppigste årsaken til piriformissyndromet. Skaden kan oppstå på ulike måter. I noen tilfeller er det snakk om overbelastning ved gjentatt aktivitet, som oftest oppstår på grunn av lange gåturer, løping og hard/uvant styrketrening. Andre årsaker kan være et vedvarende direkte trykk på muskulaturen, som kan oppstå ved at man f.eks. sitter på et hardt underlag eller sitter med lommeboken i baklommen. Problemet kan også oppstå etter større skader, slik som trafikkulykker eller fall på baken. Det antas at det oppstår en krampe i muskelen som følge av irritasjonen/skaden. Denne mer eller mindre konstante muskelsammentrekningen kan føre til trykk på nerven.

Forrige side Neste side