Informasjon

Senebetennelse i den rette lårmuskelen

Senebetennelse i den rette lårmuskelen, musculus rectus femoris, er vanlig blant idrettsutøvere, særlig fotballspillere.

Muskelfestet til hoftebeinet er betent, eller det foreligger avrivning av muskelfibre eller et beinstykke.

Hva er senebetennelse i rectus femoris muskelen?

Senebetennelse i den rette lårmuskelen

Dette er en betennelse i utspringet for den rette lårmuskelen, musculus rectus femoris, som er en av de fire muskelene som tilsammen utgjør den store lårmuskelen, musculus quadriceps. Utspringet til muskelen er lokalisert fortil/nedad på hoftebeinet like ovenfor hofteleddet. En person med en slik senebetennelse vil klage over smerter i lysken.

Senebetennelse i den rette lårmuskelen

Senebetennelse i den rette lårmuskelen er en hyppig forekommende idrettsskade, særlig innenfor fotball, ishockey og i sprintidretter. Studier har vist at lyskeskader utgjør 2-5 prosent av alle idrettsskader og 5-7 prosent av alle skader blant fotballspillere.

Årsaker

Den rette lårmuskelen bidrar til bøyninger i hofteleddet og utstrekninger i kneleddet. Muskelen beskrives også som "sparkemuskelen", det vil si at muskelen er hovedansvarlig for kraften ved for eksempel et spark mot en ball.

Tilstanden kan oppstå som følge av overbelastning etter for eksempel intens skuddtrening i fotball, eller hos sprintere som gjennomfører lange økter med starttrening. Det hender også at sene-/muskelfibre blir revet over, noe som betegnes en partiell ruptur. For tidlig retur til idrettsaktiviteter etter en slik partiell ruptur er en annen årsak til senebetennelse.

Symptomer

En person med en slik muskelskade vil som regel kunne redegjøre for bakgrunnen for skaden, vanligvis har vedkommende overbelastet musklene i lysken over noe tid. Gjentatte belastninger på lysken vil føre til tiltakende smerter ved bøyning i hofteleddet. Akutt oppståtte smerter og vansker med å bøye i hoften tyder på overrivning av sene-/muskelfibre, eller at muskelutspringet på hoftekammen river løst et mindre beinstykke (avulsjonsbrudd).

Vedkommende vil klage over smerter sentralt i lysken ved belastning, og spesielt ved forsøk på raske spurter eller spark på ball.

Diagnostikk

Diagnosen stilles med utgangspunkt i den typiske sykehistorien. Ved legeundersøkelsen er det viktig å utelukke lyskebrokk. Typisk vil smerten kunne utløses når den skadete prøver å bøye i hofteleddet mens undersøkeren holder igjen låret (isometrisk fleksjonstest). Trykk og klem mot festet ovenfor hofteleddet vil være ømt.

Vanligvis er det unødvendig å foreta bildeundersøkelse, men røntgen kan eventuelt vise avrivningsbrudd eller forkalkninger. Unntaksvis kan CT eller MR gi enda bedre dokumentasjon av skaden.

Behandling

Formålet med behandlingen er å sørge for symptomlindring, tilheling av skaden og forebygging av tilbakefall. Dersom skaden oppstår akutt, er det viktig å stanse idrettsaktiviteten umiddelbart og kjøle ned muskelfestet. Det kreves noen dager med full ro og vanligvis vil man gi betennelsesdempende medisin (NSAID) i denne første perioden for å dempe ubehag og korte ned varigheten av tilstanden.

Dersom det er liten bedring i tilstanden, kan det være aktuelt å sette en kortisonsprøyte i muskelfestet for å påskynde tilhelingen. Alle aktiviteter som fremprovoserer smerter, må unngås. Gradvis kan man så sette i gang med styrke- og bevegelighetstrening. Slik trening bør med fordel ledes av fysioterapeut. Kirurgisk behandling er meget sjelden nødvendig.

Eksempler på aktuelle øvelser både i rehabiliteringsfasen og for å forebygge slike skader, er disse (se videoer):

Når skaden er fullt reparert, og den skadete kan utføre sine idrettsaktiviteter uten ubehag, er vedkommende klar for konkurranseidrett igjen.

For å unngå tilbakefall og nye betennelser/skader i den rette lårmuskelen er det viktig med god oppvarming og tøyninger før og etter idrettsaktivitet.

Senebetennelse, prognose

Prognosen er god ved fornuftig behandling og ved å vente med konkurranseidrett til skaden er fullt restituert.

Vil du vite mer?