Informasjon

Råd og vink til amputerte

Etter en amputasjon er det viktig med riktig stell av amputasjonsstumpen. Sår og infeksjon må unngås.

De ulike protesevariantene krever ulik håndtering, og de er ofte spesialtilpasset den enkelte bruker.

Stell av amputasjonsstumpen

Husk å inspisere stumpen grundig hver gang surring, strømpe eller silikonhylse tas av. Undersiden inspiseres med et lite håndspeil. Vær oppmerksom på hudforandringer som blemmer, utslett og sår, - eller forandringer i operasjonssåret.

Det er viktig å fortsette med å ta vare på amputasjonsstumpen. Hold huden ren og tørr. Unngå trykk og drag som kan skape hudirritasjon eller sår. Etter gjennomført protesetilvenning kan du unngå hevelse ved å bruke protesen så mye som mulig. Unngå stillinger eller situasjoner der amputasjonsstumpen henger nedover uten mottrykk fra elastisk strømpe eller surring når du er uten protese.Forsøk å holde vekten stabil. Størrelsen på amputasjonsstumpen blir også forandret ved generell vektforandring og dette påvirker hvordan protesen passer eller ikke.

Kompresjonsbehandling

Etter amputasjonen er amputasjons-stumpen hoven. Det er viktig å få hevelsen bort og få stumpen til å "skrumpe" til passende form for protesebruk. Dette oppnås ved bruk av kompresjonsstrømpe eller surring med elastisk bind.

Når starter kompresjonsbehandlingen? Snarest mulig etter operasjonen. Låramputerte vanligvis en til to uker etter operasjonen. Leggamputerte vanligvis etter gipsfjerning. Første tiden 3 x ½ time. Øk med for eksempel ½ time x 3 hver eller hver annen dag. (Dette er noe individuelt og kommer helt an på om det skulle oppstå komplikasjoner underveis.)

Etter 2 - 3 uker er man normalt oppe i kompresjon hele dagen. Eventuelt en halv til en times luftepause midt på dagen. Surringen eller strømpen bør etter hvert brukes også om natten. Det er imidlertid tillatt å ta av strømpen eller surringen dersom det skulle gjøre vondt. Surring av stumpen skal bare utføres av helsepersonell med trening i dette. En kompresjonsstrømpe er lettere å ta av og på - og du lærer vanligvis fort å gjøre dette selv. Størrelsen på kompresjonsstrømpen tilpasses individuelt - vanligvis er det fysioterapeuten som tar mål og bestiller denne. Noen steder får man også tilpasset silikonhylse tidlig, slik at denne erstatter kompresjonsstrømpe eller surring.

Protesestell

De ulike protesevariantene krever ulik håndtering, og de er ofte spesialtilpasset den enkelte bruker. Informasjon om riktig protesestell vil derfor variere mellom ulike protesevarianter og tilpassninger som er gjort rettet mot den aktuelle brukeren. De beste rådene for stell av nettopp din protese får du derfor fra leverandøren av protesen.

Litteratur

Handbok for amputerade. Riksforbundet for Trafik og polioskadade, Koalition for A, Elanders Svenskt Tryck, Solna 2001.

Vil du vite mer?