Informasjon

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i sammenhengen mellom muskelspenninger og følelser. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) ble utviklet av fysioterapeut Aadel Bulow Hansen og psykiater Trygve Braatøy for mer enn 50 år siden. Deres felles utgangspunkt var erkjennelsen av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust og følelser. Metoden kalles i dag "Norsk Psykomotorisk fysioterapi".

Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet, setter sine spor i kroppen. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen. Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerter i muskulatur og tretthetsfølelse. Også plager i det autonome nervesystem, f.eks mage/tarmproblemer, kan bli påvirket av økt spenningstilstand i kroppen.

Metoden PMF

PMF er en metode som tar utgangspunkt i at en omstilling/forandring er mulig.

Metoden er en "hjelp til selvhjelp" hvor det settes krav til pasienten om å arbeide med seg selv. Det krever tid, tålmodighet og at forholdene ligger til rette, slik at det er mulig å gjøre nødvendige endringer.

Fysioterapeuten sammenfatter en undersøkelse ut fra:

 • Sykehistorie
 • Kroppsholdning, med fokus på bevegelighet og balanse
 • Pust
 • Forskjellige funksjonsundersøkelser / bevegelser
 • Kroppsbevissthet og kroppskontakt

Etter undersøkelsen må fysioterapeuten gjøre en vurdering av om pasienten kan ha utbytte av PMF, og er motivert for en slik behandling.

Terapeutiske virkemidler

 • Bevisstgjøring om kroppslige og følelsesmessige sammenhenger
 • Bevegelser / øvelser tilpasset pasienten
 • Massasje
 • Samtale
 • Bevegelser i gruppe med vekt på ledighet og frie bevegelser

Hva kan PMF bidra til?

Pasientene har forskjellige utgangspunkt eller plager og vil derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen. Mange vil oppleve at de:

 • Får bedre forståelse av sammenhengene mellom anspenthet, pust og følelser
 • Får bedre forståelse av kropp og bevegelse, hva som fremmer gode bevegelser
 • Lærer å finne og sette egne grenser, ta kroppens signaler på alvor
 • Lærer noe om mestring, avspenning og egen lindring av smerter
 • Lærer å forebygge sykdom/ plager gjennom bevisstgjøring om årsak og virkning

Samarbeid

Fysioterapeut og pasient prøver å finne en felles målsetting for behandlingen og gjør en "avtale" ut fra dette. Samarbeid mellom fysioterapeut, pasient og lege er viktig for å få best mulig nytte av PMF. Legen vil alltid kunne be om skriftlig tilbakemelding etter undersøkelsen.

Ventetid / behandlingstid

Mange steder er det lang ventetid på PMF. Når pasienten starter med behandling, er det vanlig at han/hun kommer 1 gang pr. uke. Behandlingstimen varer inntil en time. Etter hvert vil det vanligvis bli lengre tid mellom behandlingene.