Informasjon

Urinsyregikt - risikoreduksjon

Personer med urinsyregikt lever under en konstant risiko for nye anfall med gikt. Flere tiltak bidrar til å redusere denne risikoen: kostjusteringer, forsiktighet med alkohol, medikamenter.

Urinsyregikt og andre livsstilssykdommer

Urinsyregikt skyldes et for høyt nivå av urinsyre i kroppen. Det er en rekke forhold som kan bidra til det økte urinsyrenivået, kroppen kan enten utskille for lite eller den kan produsere for mye. Siden det er en rekke forhold som påvirker dette er ofte  årsaken til urinsyregikt ulik fra person til person. Det kan være livsstil, det kan være annen sykdom eller behandling av denne eller det kan være arv.

Urinsyregikt tilhører det vi betegner livsstilssykdommer. Urinsyregikt er ofte forbundet med andre livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, overvekt/fedme, diabetes, høyt kolesterol, åreforkalkning (aterosklerose) og alkoholmisbruk.

Fornuftig ernæring og livsstil - for eksempel en ideell kroppsvekt og begrenset alkoholforbruk - kan ha en gunstig innvirkning på alle livsstilssykdommene inkludert den høye urinsyren. I noen tilfeller kan behandling av de andre livsstilssykdommene ha en ugunstig effekt på urinsyregikt, særlig gjelder det bruk av vanndrivende medikamenter (diuretika) i behandlingen av høyt blodtrykk.

Overvekt og diett

Overvekt og vektøkning er en sentral risikofaktor for utvikling av urinsyregikt, mens vekttap reduserer risikoen. Dette ble illustrert i en 12-års oppfølgingsstudie som fulgte 47.150 menn uten tegn på urinsyre ved starten av studien. Risikoen for å utvikle gikt var klart høyere blant menn med en kroppsmasseindeks (KMI) over 25, og denne sammenhengen ble sterkere med økende KMI. Menn som hadde en vektøkning på 13.6 kg eller mer hadde en doblet risiko for å få gikt sammenlignet med menn som opprettholdt sin vekt. Menn som hadde et vekttap på mer enn 4.5 kg, hadde en klart redusert risiko for gikt.

Disse funnene tilsier at et viktig tiltak for å unngå gjentatte anfall med gikt for overvektige personer, er å gå ned i vekt. Et separat spørsmål er hvilke kostholdstiltak som best kan bidra til å redusere urinsyremengden i blodet.

Diett

Tradisjonelt har man anbefalt en purinfattig kost for pasienter med urinsyregikt. Det mente man ga en klart redusert utskillelse av urinsyre. Ny kunnskap viser imidlertid at kostendringer har begrenset effekt. For noen er det likevel klar sammenheng mellom livsstil og utvikling av urinsyregikt. Anbefalingen nå er en hjertediett og ikke lenger en spesifikk purinfattig diett.

Kostholdsrådene er å spise mindre, begrens porsjonsstørrelsene. Du bør begrense mengden kjøtt, fjærkre og fisk til måltidene. Unngå spesielt purinrike matvarer som makrell, ansjos, sild og innmat fra dyr og fisk. Reduser inntaket av fett, sukker og alkohol. Rikelig væsketilførsel er viktig, vann er gunstig - det gjør det lettere å få skilt ut urinsyre. Unngå energiholdig drikke som brus, juice og melk som tørstedrikk. Spis grove kornprodukter, grønnsaker og frukt.

Alkohol

Observasjonsstudier har variert i sine beregninger over den effekten som alkoholforbruk har på risikoen for gikt. Du bør imidlertid unngå eller begrense inntaket av alkohol, særlig under giktanfall. Øl (også lettøl) inneholder puriner, stoffer som kroppen bryter ned til urinsyre, og gir således mest urinsyrestigning av alle alkoholdige drikkevarer. Vin er å foretrekke fremfor øl og konsentrert alkohol, men må urinsyrenivået i kroppen ned så er aldri alkohol din venn. Alkohol stimulerer produksjonen av urinsyre.

Høyt blodtrykk og vanndrivende midler

Både høyt blodtrykk alene og bruk av vanndrivende midler er forbundet med høyt urinsyrenivå og gikt. I en studie fant man at den relative risikoen for gikt blant menn med høyt blodtrykk sammenlignet med de uten høyt blodtrykk var 2.3 ganger høyere. Tilsvarende var risikoen blant dem som brukte vanndrivende sammenlignet med de som ikke brukte det, 1.8 ganger høyere.

Betydningen av disse funnene i pasientbehandlingen behøver å individualiseres. Vanndrivende midler (tiazider) brukes som et av flere behandlingsalternativer mot høyt blodtrykk. Hvis det høye blodtrykket lar seg kontrollere med et annet medikament, så bør man velge andre medisiner hos pasienter med urinsyregikt.

Har du fått med deg det viktigste i denne artikkelen? Ta vår quiz om urinsyregikt og bevis det!

Vil du vite mer?

Du kan lese mer detaljert om kostråd ved urinsyregikt i denne artikkelen.