Informasjon, tilstand

Artrose, oversikt

En til to av ti personer over 60 år har symptomer fra ledd på grunn av artrose. Vanlige plager er smerte, nedsatt funksjon og nedsatt livskvalitet.

Hva er artrose ?

For at vi skal kunne røre oss er skjelettet oppdelt med ledd på strategiske plasser. En av leddenes viktigste bestanddeler er brusken, som utgjør leddets glideflate. Brusk gjør det mulig for de harde knoklene å bevege seg mot hverandre uten å skade hverandre.

Ved artrose skjer en gradvis endring der mengden brusk reduseres og i enkelte tilfeller forsvinner helt. Det fører til betennelse (inflammasjon) i leddet og forandringer i knokkelen under brusken. Vanligvis gir det symptomer i form av smerte og redusert bevegelighet i leddene. Andre strukturer, slik som menisken i kneleddet eller musklene rundt et ledd, kan også bli svakere i denne prosessen.

Neste side