Informasjon

Barneleddgikt, oversikt

Barneleddgikt, juvenil idiopatisk artritt, er en sykdom hos barn og unge under 16 år som gir hovne, betente, stive og smertefulle ledd.

Hva er barneleddgikt?

Barneleddgikt defineres som vedvarende betennelse, artritt, i ett eller flere ledd i mer enn 6 uker, med debut før fylte 16 år og der andre årsaker er utelukket. På fagspråket betegnes tilstanden juvenil idiopatisk artritt.

Mange pasienter har varierende sykdomsforløp med periodevis inaktiv sykdom eller langvarige gode perioder (remisjon). Tidlig diagnose og behandling er viktig for å unngå leddskader, vekstforstyrrelser, bløtvevs-deformiteter og øyekomplikasjoner.

Omtrent 140 barn får diagnosen barneleddgikt i Norge årlig. 5 prosent av alle leddgikttilfeller starter i barnealderen. Sykdommen opptrer sjelden før 6 måneders alder. Det er dobbelt så mange jenter som gutter som får sykdommen.

Neste side