Informasjon

Barneleddgikt, oversikt

Temaside om Korona

Tidligere inndeling av barneleddgikt

Tidligere skilte man mellom tre hovedtyper barneleddgikt:

Oligoartikulær barneleddgikt

Oligo betyr få, og artikulær har med ledd å gjøre. Leddgikt kalles oligoartikulær dersom det er færre enn 5 ledd som er angrepet når sykdommen begynner. Dette er den vanligste formen for barneleddgikt. Det er mest små barn i 3-4 års alderen som får denne sykdommen, og de fleste er jenter. Denne formen for leddgikt kalles også pauciartikulær.

Polyartikulær barneleddgikt

Poly betyr flere, og ved polyartikulær barneleddgikt er det fem eller flere ledd som er angrepet når sykdommen begynner. Dette er den typen barneleddgikt som ligner mest på den voksne formen av leddgikt (revmatoid artritt). Sykdommen er vanligst i 10-15 års alder, og forekommer hyppigst hos jenter.

Systemisk barneleddgikt

Ved systemisk barneleddgikt er leddsmerter bare ett av mange mulige problemer. Svært mange organer i kroppen kan bli angrepet. Dette er den mest alvorlige av de tre typene barneleddgikt, men også den som er minst vanlig. Forekomsten av systemisk barneleddgikt er fallende.

Forrige side Neste side