Informasjon

Barneleddgikt, oversikt

Temaside om Korona

Ny inndeling av barneleddgikt

Det har lenge vært kjent at det finnes undergrupper til overnevnte tre hovedtyper barneleddgikt og at mange barn ikke passer inn i denne inndelingen. Viktige forhold som arvelighet, utløsende faktorer og respons på behandling ble oversett. Dessuten, barneleddgikt er noe ganske annet enn leddgikt som debuterer i voksen alder. Av disse grunner valgte ekspertene på verdensbasis å definere nye undergrupper i tillegg til de gamle:

Systemisk artritt. Denne gruppen er den samme som før. Det foreligger artritt i etter eller flere ledd - og ett eller flere av følgende symptomer: Feber, utslett, generell lymfeknutesvulst, forstørret lever og milt. Feber kan komme før leddene blir betente. Denne gruppen utgjør færre enn 5% av alle med barneleddgikt og kan deles opp ytterligere undergrupper basert på alder ved debut, varighet og mønster av artritt og eventuell påvisning av antistoffer. Denne artrittypen skiller seg fra de andre og krever annen behandling.

Polyartritt. Beskriver de pasientene som tidligere ble beskrevet å ha polyartikulær barneleddgikt. Gruppen deles i de som har eller ikke har revmatoid faktor (RF, antistoff i blodprøve). Fem eller flere ledd er angrepet de første 6 månedene, og RF er negativ - denne gruppen utgjør 20-35%. Fem eller flere ledd er angrepet de første 6 månedene, og RF er positiv (to eller flere prøver) - denne gruppen utgjør 4-10%.

Oligoartikulær artritt. Er i store trekk den samme tilstanden som i den gamle inndelingen. Ett til fire ledd er angrepet de første 6 månedene. Sykdommen kan forbli oligoartikulær (persisterende oligoartritt), men den kan også utvikle seg til å bli polyartikulær (utvidet oligoartritt). Denne gruppen utgjør 50-60% av alle med barneleddgikt. Tilstanden kan ytterligere inndeles i forhold til alder ved debut, hvilke ledd som er involvert, funn av ANA-antistoffer, øyebetennelse (uveitt).

Entesitt-relatert artritt. Tilstanden betegner barn med artritt og betennelser i senefester (entesitter) med minst to av følgende:  Aktuell eller tidligere ømhet over IS-ledd (leddene i overgangen mellom rygg og bekken), HLA B27 positive (blodprøve), positiv familiehistorie, debut hos gutt etter 6 års alder, akutt fremre øyebetennelse (uveitt), tidligere diagnostisert ankyloserende spondylitt, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom eller Reiters syndrom (reaktiv artritt). Det er uklart hvilken andel denne tilstanden utgjør, og det er den vanskeligste gruppen å klassifisere. 

Psoriasisartritt. Det foreligger artritt og psoriasis - eller: Artritt og ett eller flere av følgende: daktylitt (betennelse i fingre eller tær), negleforandringer, negler som løsner (onykolyse), eller familiemedlem med psoriasis. Denne gruppen utgjør 5%.

Forrige side Neste side