Informasjon

Barneleddgikt, oversikt

Temaside om Korona

Symptomer

De ulike typene barneleddgikt arter seg forskjellig. Noen symptomer er imidlertid like. Ved alle formene er det vanlig med hevelse, smerte og stivhet i ledd. Stivheten er oftest verst om morgenen, på slutten av dagen, og etter perioder uten bevegelse. Symptomene kommer og går; enkelte perioder kan være helt uten plager, mens andre perioder preges av betydelig forverring. Ofte blir barna irritable, og de beskytter leddene ved å nekte å gå, ved å hinke eller unngå å bruke leddet. Barn som får leddgikt mens de vokser, vil ofte få forsinket vekst. Andre symptomer er spesielle for de enkelte typene barneleddgikt.

Akutt artritt
Akutt artritt
Kronisk artritt
Kronisk artritt

Oligoartikulær barneleddgikt

Som nevnt omfatter denne typen barneleddgikt færre enn fem ledd. Ofte er det bare ett ledd som er angrepet i begynnelsen, vanligvis kneet. Andre ledd som ofte angripes av denne sykdommen, er ankler, albuer, kjeveledd, fingre og nakke. Hofteleddet er sjelden involvert. Plagene opptrer vanligvis ikke i de samme leddene på begge sider av kroppen. Disse barna er utsatt for å få bestemte øyebetennelser (kalt iritt, iridocyclitt og uveitt), som ikke alltid gir symptomer. Øyebetennelsene kan likevel være skadelige, og barna skal ha øyeundersøkelse flere ganger årlig.

Polyartikulær barneleddgikt

Polyartikulær barneleddgikt ligner mye på voksenleddgikt. Fem eller flere ledd er angrepet og vanligvis er dette de samme leddene på begge sider av kroppen. De leddene som oftest blir betente, er fingerledd, kneledd og hofteledd, nakke og kjeve. Små knuter under huden (revmatiske noduli) er vanlige.

Systemisk barneleddgikt

Ved denne formen for leddgikt er det vanligvis andre symptomer enn leddsmertene som dominerer. De fleste har febertokter flere ganger daglig, med feber omkring 40 grader. Ofte får barna et rødrosa utslett som kommer og går. De er preget av sykdommen, med trøtthet, magesmerter og dårlig matlyst. En rekke indre organer kan bli angrepet, og rask medisinsk behandling er viktig.

Forrige side Neste side