Informasjon

Barneleddgikt, oversikt

Temaside om Korona

Behandling

Illustrasjonsbilde

De viktigste målene i behandling av barneleddgikt er å lindre smerte, bedre bevegelighet, og å gi barnet mulighet til å vokse og utvikle seg normalt. For å unngå ettervirkninger av sykdommen er det svært viktig at barnet får god og riktig behandling. Dette krever tett og langvarig oppfølging i samarbeid med lege og andre helsearbeidere, som fysioterateut og ergoterapeut.

Behandlingen avhenger av hvilken type barneleddgikt det er snakk om. Ved den oligoartikulære formen er det ofte tilstrekkelig å bruke svake medisiner kalt NSAIDs. NSAIDs virker smertestillende og demper betennelsen og er trygge å bruke for barn. Ved polyartikulær og systemisk barneleddgikt vil det ofte være nødvendig å bruke flere medisiner i tillegg til NSAIDs. Blant de mest brukte er et stoff som kalles metotreksat. Innsprøyting av stoffer kalt kortikosteroider rett inn i leddene kan også være effektivt. Det er sjelden nødvendig å bruke de sterkeste medisinene som benyttes ved voksenleddgikt.

De senere årene har en ny gruppe medisiner kommet på markedet, såkalte biologiske preparater(TNF-hemmere). Disse kan være aktuelle ved dårlig respons på annen behandling. 

I tillegg til medisinsk behandling er det viktig at barna får regelmessig fysioterapi for å forhindre tilstivning av leddene. Ergoterapeuter kan bidra med hjelpemidler som støttebandasjer, leddbeskyttere og utstyr som gjør daglige aktiviteter lettere. En sjelden gang kan det også bli behov for kirurgisk behandling, dersom barnet har sterke smerter og det er fare for at ledd kan bli ødelagt av sykdommen.

Brusken er helt borte. Leddhodet er deformert. Ingen aktiv betennelse av synovialhinnen
Brusken er helt borte. Leddhodet er deformert. Ingen aktiv betennelse av synovialhinnen
Forrige side Neste side