Informasjon

Barneleddgikt, oversikt

Temaside om Korona

Prognose

I begynnelsen av forløpet er det vanskelig å forutsi hvordan sykdommen kommer til å utvikle seg. Spesielt de første årene kan plagene være svært varierende. Enkelte kan bli helt friske i løpet av måneder, mens andre blir mer og mer plaget. Etterhvert går sykdommen vanligvis over i en mer stabil fase.

Generelt er utsiktene ved barneleddgikt relativt gode. Mange blir helt kvitt sykdommen. Enkelte vil oppleve perioder gjennom voksenlivet der de plages med stivhet og smerter i enkelte ledd, men for de aller fleste blir problemene mye mindre enn hos dem som har voksenleddgikt.

Utsiktene varierer for de enkelte typene barneleddgikt. Blant dem som har den oligoartikulære formen, vil 70-90% bli fullstendig friske uten ettervirkninger. De som har polyartikulær eller systemisk barneleddgikt har noe større risiko for å få plager senere.

Forrige side Neste side