Informasjon, tilstand

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer er en vanlig tilstand hos eldre og er som oftest uten symptomer, men tilstanden kan føre til akutte og kroniske leddbetennelser.

Hva er kalsiumpyrofosfat-avleiringer ?

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer er en vanlig tilstand hos eldre der kalsiumpyrofosfat-krystaller avleires i ledd eller leddnære strukturer. Krystallene avleires først og fremst i bruskstrukturer rundt og i ledd. Tilstanden kalles da kondrokalsinose. Årsaken til krystallavleiringene er ukjent, men disponerende faktorer er arv, tidligere leddskade samt enkelte sykdommer. Krystallavleiringer kan ses på et røntgenbilde uten at personen har symptomer. Kondrokalsinose kan forårsake utfelling av krystaller i leddvæsken og gi smertefulle leddbetennelser som likner på urinsyregikt (tidligere kalt "pseudogout" på engelsk). Diagnosen stilles ved påvisning av slike krystaller i leddvæsken og behandlingen er da smertestillende og betennelsesdempende medisin eller en injeksjon av kortison i leddet. Det finnes også forebyggende behandling. De fleste med kalsiumpyrofosfatavleiringer forblir uten symptomer.

Forekomst

Kondrokalsinose forekommer hyppigst hos eldre og øker raskt med økende alder. Leddbetennelse på grunn av utfelling av kalsiumpyrofosfat i leddvæsken er hyppigst i kneledd. Denne typen leddbetennelse hører i likhet med urinsyregikt til i gruppen krystallartritter, men tilstanden er sjeldnere enn urinsyregikt.

Årsaker

Avleiringene dannes når kalsiumpyrofosfatkrystaller utfelles. Årsaken til at utfellingen skjer, er ukjent. Tidligere leddskade kan disponere for tilstanden. Blodsykdommen hemokromatose og enkelte andre tilstander kan også disponere for slike avleiringer. Enkelte tilfeller kan være arvelige.

Symptomer og tegn

Pyrofosfat-avleiringer kan være helt uten symptomer, men de kan også forårsake smertefulle leddbetennelser. Akutt leddbetennelse på grunn av kondrokalsinose likner på urinsyregikt. Symptomene oppstår da raskt i løpet av 6-24 timer, men kanskje noe langsommere enn ved urinsyregikt. Leddet blir smertefullt, varmt, rødt og hovner opp. 

Kronisk krystallartritt gir langvarige smerter, ofte preget av svingende forløp. Tilstanden forekommer hyppigst i kne og hofte, men den kan være lokalisert også i ankel, albue eller skulder, eventuelt i hånd- eller fotledd. Den kroniske tilstanden kan også ha akutte oppblussinger.

Pyrofosfat-avleiringer kan også forårsake slitasjeforandringer i ledd, som betegnes artrose. Typiske artroseplager med smerter og stivhet i hofte eller knær hvor det i tillegg påvises forkalkninger i brusk, eventuelt påvisning av krystaller. Til forskjell fra vanlig artrose kan denne tilstanden være mer preget av betennelser.

Diagnostikk

Pyrofosfat-avleiringer rundt ledd kan vises på røntgen eller ultralyd og være uten symptomer. Ved leddbetennelse vil senkningen være forhøyet. Å stille diagnosen krystallartritt krever sikker påvisning av kalsiumpyrofosfat-krystallene i leddvæsken, noe som innebærer at leddvæske trekkes ut med sprøyte fra et ledd og mikroskoperes. Akutt leddbetennelse i skulder eller albue og debut i høy alder kan gi mistanke om denne typen betennelse.

Behandling

Ved krystallavleiringer uten symptomer gis ingen behandling. Ved akutte leddbetennelser er behandlingen injeksjon av kortison i leddet eventuelt smertestillende eller betennelsesdempende tabletter (NSAIDs). Noen ganger gis også kortison tabletter i den akutte fasen. Legemiddelet kolkisin i lav dose kan forebygge nye anfall og kan også brukes til å kupere akutte anfall.

Forløp og prognose

Forekomst av pyrofosfatavleiringer øker kraftig med alderen. De fleste er uten symptomer. Tilstanden kan foreligge sammen med artrose eller den kan forårsake krystallartritt. Krystallartritt er selvbegrensende og kan behandles med betennelsesdempende medisin.