Informasjon, tilstand

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer er en vanlig tilstand hos eldre, som oftest er uten symptomer. Den kan gi akutte leddbetennelser.

Hva er kalsiumpyrofosfat-avleiringer ?

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer er en vanlig tilstand hos eldre der kalsiumpyrofosfat avleires i ledd eller leddnære strukturer. Krystallene avleires først og fremst i bruskstrukturer rundt og i ledd. Tilstanden kalles da kondrokalsinose. Årsaken til krystallavleiringene er ukjent, men disponerende faktorer er arv, tidligere leddskade samt enkelte sykdommer. Krystallavleiringer kan sees på et røntgenbilde uten at personen har symptomer. Kondrokalsinose kan forårsake utfelling av krystaller i leddvæsken og gi smertefulle leddbetennelser som likner på urinsyregikt. Diagnosen stilles ved påvisning av slike krystaller i leddvæsken og behandlingen er da smertestillende og betennelsesdempende medisin eller en injeksjon av kortison i leddet. Det finnes også forebyggende behandling. De fleste med kalsiumpyrofosfatavleiringer forblir uten symptomer.

Forekomst

Kondrokalsinose forekommer hyppigst hos eldre og øker raskt med økende alder. Leddbetennelse på grunn av utfelling av kalsiumpyrofosfat i leddvæsken er hyppigst i kneledd. Denne typen leddbetennelse hører i likhet med urinsyregikt til i gruppen krystallartritter, men er sjeldnere enn urinsyregikt.

Årsaker

Avleiringene dannes når kalsiumpyrofosfatkrystaller utfelles. Årsaken til at utfellingen skjer er ukjent. Tidligere leddskade kan disponere for tilstanden. Blodsykdommen hemokromatose og enkelte andre tilstander kan også disponere for slike avleiringer. Enkelte tilfeller kan være arvelige.

Symptomer og tegn

Pyrofosfat-avleiringer kan være helt uten symptomer, men kan også forårsake smertefulle leddbetennelser. Leddbetennelse på grunn av kondrokalsinose likner på urinsyregikt. Symptomene oppstår da raskt i løpet av 6-24 timer. Leddet blir smertefullt, varmt, rødt og hovner opp.  

Diagnostikk

Pyrofosfat-avleiringer rundt ledd kan vises på røntgen eller ultralyd og være uten symptomer. Ved leddbetennelse vil senkningen være forhøyet. Å stille diagnosen krystallartritt krever sikker påvisning av kalsiumpyrofosfat-krystallene i leddvæsken. Akutt leddbetennelse i skulder eller albue og debut i høy alder kan gi mistanke om denne typen betennelse.

Behandling

Ved krystall-avleiringer uten symptomer gis ingen behandling. Ved akutte leddbetennelser er behandlingen injeksjon av kortison i leddet eventuelt smertestillende eller betennelsesdempende tabletter. Noen ganger gis også kortison tabletter i den akutte fasen. Legemiddelet Kolkisin i lav dose kan forebygge nye anfall.

Forløp og prognose

Forekomst av pyrofosfat-avleiringer øker kraftig med alderen. De fleste er uten symptomer. Tilstanden kan foreligge sammen med artrose eller den kan forårsake krystallartritt. Krystallartritt er selvbegrensende og kan behandles med betennelsesdempende medisin.