Informasjon

Årsaker til og sykdomsmekanismer ved leddgikt

Temaside om Korona

Betennelsesprosessen

En betennelsesprosess er en del av kroppens immunsystem og har som funksjon å bekjempe infeksjoner og helbrede sår og skader. Når en skade eller infeksjon oppstår, mobiliseres hvite blodceller for å fjerne fremmede proteiner som for eksempel virus. Blodcellene hoper seg opp og gjør at området blir betent. Normalt vil en betennelsesprosess være kontrollert og selvbegrensende, men ved kronisk leddgikt vil ulike svakheter, trolig arvelige (genetiske), opprettholde denne prosessen slik at betennelsen blir kronisk eller stadig tilbakevendende.

Autoimmunitet

To typer hvite blodceller har hovedansvaret for å bekjempe infeksjoner. Disse kalles lymfocytter og leukocytter. Lymfocyttene består av to undergrupper, T-celler og B-celler. Når et fremmed stoff kommer inn i kroppen, vil vanligvis T-hjelpeceller oppdage inntrengeren, som kalles et antigen. T-hjelpecellene vil deretter sette igang en serie med immunreaksjoner for å ødelegge inntrengeren. Normalt vil T-hjelpecellene bare starte en slik reaksjon mot stoffer som ikke hører hjemme i kroppen, og ikke mot kroppens eget vev. Ved leddgikt derimot, forekommer en prosess som kalles autoimmunitet. Dette betyr at T-cellene oppfatter kroppens kollagen som fremmede antigener og starter en serie reaksjoner for å bli kvitt den antatte trusselen. Den første reaksjonen er stimulering av B-lymfocyttene til å produsere antistoffer - molekyler laget for å angripe et spesielt antigen. Når slike antistoffer angriper kroppens eget vev, som ved leddgikt, kalles de autoantistoffer.

Leukocytter og cytokiner

Leukocyttene er den andre viktige celletypen som blir stimulert av de overaktive T-cellene ved leddgikt. Leukocyttene stimulerer produksjonen av to nøkkelfaktorer i betennelsesprosessen: leukotriener, som tiltrekker enda flere hvite blodceller til området, og prostaglandiner, som åpner blodkar og øker blodtilstrømningen. Leukocyttene produserer også små proteiner som kalles cytokiner. Mange forskere tror at cytokiner spiller en svært viktig rolle i prosessen som ødelegger ledd, og kanskje også er ansvarlig for betennelsesreaksjonen som oppstår i andre kroppsdeler enn ledd. Små mengder cytokiner er helt nødvendige for tilheling av skadet vev. Ved overproduksjon kan de derimot forårsake alvorlige skader, slik som feber, sjokk, og skade på organer som for eksempel leveren. Det finnes mange ulike typer cytokiner, men de viktigste ved leddgikt kalles tumor nekrose faktor og interleukiner (interleukin 1, 6, 9, 11 og 15 har størst betydning ved leddgikt). Noen cytokiner bidrar til å frigjøre enzymer som ødelegger kollagen. Andre cytokiner som kan ha betydning, kalles interferon og GM-CSF. I tillegg tror man at økte mengder av nitrogenoksid, som spiller en viktig rolle i reguleringen av blodkar, har en betydelig ødeleggende rolle ved leddgikt.

Forrige side Neste side