Informasjon

Årsaker til og sykdomsmekanismer ved leddgikt

Temaside om Korona

Genetiske faktorer

Selv om forskerne har funnet ut mye om betennelsesprosessen ved leddgikt, vet man enda ikke hva som er årsaken til dette selvangrepet. En teori er at en kombinasjon av faktorer, inkludert arvelige faktorer, unormal immunreaksjon og virusinfeksjon, setter i gang sykdommen. Det er beregnet at 50 prosent av risikoen for å utvikle leddgikt har sammenheng med genetiske faktorer.


HLA klasse II

HLA er et gen som bestemmer produksjonen av molekyler som fanger antigener, slik at antigenene blir merket og angrepet av immunsystemet. Forskere har funnet ut at mange pasienter med autoimmune sykdommer tilhører HLA klasse II. Imidlertid er det mange personer som har HLA klasse II uten å få leddgikt. Mange eksperter mener derfor at det er flere gener som er involvert i sykdomsutviklingen. Man tror at hos personer med genetisk forutsetning vil immunsystemet bli lurt til å angripe kollagen, fordi det i struktur ligner på et fremmed agens, for eksempel et virus.

CRH

Mangel på corticotropin-frigjørende hormon (CRH). Enkelte pasienter har genetisk mangel på et hormon som kalles CRH. CRH er nødvendig for å produsere andre hormoner som kalles kortikosteroider. Kortikosteroider påvirker immunsystemet ved å dempe betennelsesreaksjonen, og kortikosteroidmangel vil dermed kunne gi en ugunstig kraftig immunreaksjon.

p53

Hos mange leddgiktpasienter har man funnet en endring (en mutasjon) i et gen (arveanlegg) som kalles p53. Denne mutasjonen er ikke arvelig, men den synes å utvikles som en del av sykdomsprosessen. Normalt fungerer p53 som et gen som gjør at cellene ødelegger seg selv, dersom de får en uopprettelig skade. En mutasjon i p53-genet vil gjøre at cellene ikke dør, men fortsetter å dele seg, selv om de er skadet. Dette kan bidra til å forklare dannelsen av pannus i leddhinnen, og den fortsatte ødeleggelsen av bein og brusk selv etter at selve betennelsen er stanset. Mutasjon i p53 forekommer ved mange typer kreft. Man vet imidlertid ikke om mutasjonen i p53 er årsaken til den økte forekomsten av enkelte krefttyper hos leddgiktpasienter.

Forrige side Neste side