Informasjon

Hva er leddgikt og hva er årsakene?

Leddgikt er en kronisk sykdom der en rekke årsaksfaktorer spiller inn. I ca. halvparten av tilfellene oppstår sykdommen hos personer som er arvelig disponerte. Leddgikt regnes som en autoimmun sykdom.

Infeksiøse triggere

Selv om mange bakterier og virus er studert, har man ikke funnet noen enkeltorganisme som er ansvarlig for den første stimuleringen av immunreaksjonen ved leddgikt. Leddgiktpasienter har en høyere forekomst enn gjennomsnittet av autoantistoffer mot den vanlige tarmbakterien E. coli i synovialvæsken. Enkelte forskere mener at dette stimulerer immunsystemet til å opprettholde leddgiktsykdommen, så snart den er igangsatt av en annen infeksjon.

Forrige side Neste side