Informasjon

Årsaker til og sykdomsmekanismer ved leddgikt

Temaside om Korona

Hvem får leddgikt?

Leddgikt er en gammel sykdom; beinendringer forenlig med leddgikt er funnet hos flere tusen år gamle skjeletter. Over 50.000 nordmenn er angrepet av sykdommen, og omkring 60-70 prosent er kvinner (risikoen for kvinner er noe lavere dersom de har vært gravide). Selv om sykdommen kan opptre i enhver aldersgruppe, er det vanligst at den starter mellom 20 og 45 år. Det er økt risiko for å få leddgikt dersom nære slektninger har sykdommen. En studie viser at røyking er en risikofaktor av betydning.

Forrige side Neste side