Informasjon

Årsaker til og sykdomsmekanismer ved leddgikt

Leddgikt er en kronisk, autoimmun sykdom der en rekke årsaksfaktorer spiller inn. I cirka halvparten av tilfellene oppstår sykdommen hos personer som er arvelig disponerte.

Forrige side