Informasjon

Hva er leddgikt og hva er årsakene?

Leddgikt er en kronisk sykdom der en rekke årsaksfaktorer spiller inn. I ca. halvparten av tilfellene oppstår sykdommen hos personer som er arvelig disponerte. Leddgikt regnes som en autoimmun sykdom.

Forrige side