Informasjon

Behandling av leddgikt

Behandling av leddgikt kan mildne sykdomsforløpet. Den foretrukne medikamentgruppen betegnes DMARDs, såkalte sykdomsmodifiserende medisiner.

Generelt om behandling

Behandling av leddgikt omfatter både livsstilsendringer og bruk av medisiner. Det finnes idag mange medisiner som demper betennelsen og reduserer ødeleggelsen av bein og ledd, men det finnes ingen medisin som kan helbrede sykdommen.

Formålet med behandlingen er å lindre smerte, redusere betennelse, hindre ødeleggelse av bein og ledd, opprettholde bevegelighet, og å ha så lite bivirkninger som mulig.

DMARDs, disease-modifying antirheumatic drugs, utgjør kjernen i den medikamentelle behandlingen og vil ved moderat til alvorlig sykdom være de medisinene du starter med. Når sykdommen er kommet under kontroll, vurderes reduksjon av dosen til laveste effektive nivå. Ved oppblussing av tilstanden økes dosen raskt.

Neste side