Informasjon

Behandling av leddgikt

Behandling av leddgikt kan mildne sykdomsforløpet. Den foretrukne medikamentgruppen betegnes DMARDs, såkalte sykdomsmodifiserende medisiner.

Temaside om Korona

Generelle forhold

Behandling av leddgikt omfatter både livsstilsendringer og bruk av medisiner. Det finnes idag mange medisiner som demper smerten og reduserer ødeleggelsen av bein og ledd, men det finnes ingen medisin som kan helbrede sykdommen. Formålet med behandlingen er å lindre smerte, redusere betennelse, hindre ødeleggelse av bein og ledd, opprettholde bevegelighet, og å være så fri for bivirkninger som mulig.

Tidligere var det vanlig å starte med de svakeste medisinene, og deretter legge til sterkere medisiner inntil sykdommen var under kontroll. Imidlertid har man blitt klar over at ødeleggelsen av de angrepne leddene starter få uker etter symptomdebut, og i dag forsøker man derfor å starte tidlig med de mer effektive medisinene.

DMARDs, disease-modifying antirheumatic drugs, utgjør kjernen i den medikamentelle behandlingen og vil ved moderat til alvorlig sykdom være de medisinene du starter med, ofte i ganske høye doser. Når sykdommen er kommet under kontroll, reduseres dosen til laveste effektive nivå. Ved oppblussing av tilstanden økes dosen raskt.

Neste side