Informasjon

Behandling av leddgikt

Temaside om Korona

NSAIDs

NSAIDs er en forkortelse for Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs og omfatter en stor gruppe medisiner, for eksempel Naproxen®, Voltaren® og Ibux®. NSAIDs har vært den mest brukte smertestillende medisin ved leddgikt, men brukes idag først og fremst ved milde plager. NSAIDs virker ved å hindre produksjonen av et stoff som heter prostaglandin. Prostaglandin forårsaker økt blodtilstrømning, betennelse og smerte. De ulike medisinene i denne gruppen har litt forskjellig virkning, og mange pasienter må forsøke flere sorter før de finner det mest effektive midlet.

Smertene ved leddgikt blir vanligvis sterkere gjennom natten, og de er verst om morgenen. Mange oppnår best effekt ved å ta denne medisinen før de legger seg om kvelden, og tidlig på morgenen.

Ved langtidsbehandling med NSAIDs er det økt risiko for sår og blødninger i magesekken, spesielt hos eldre. Denne risikoen blir mindre dersom man tar tablettene sammen med mat. Andre mulige bivirkninger ved bruk av NSAIDs omfatter kvalme, diaré, forstoppelse, svimmelhet, hodepine og øresus. Pasienter med tidligere magesår, fordøyelsesbesvær, alvorlig hjertesvikt, leversykdom eller nyresykdom, må kontrolleres ekstra nøye dersom de skal bruke NSAIDs. Gravide bør ikke bruke NSAIDs i de siste tre måneder av svangerskapet.

Forrige side Neste side