Informasjon

Behandling av leddgikt

NSAIDs

NSAIDs er en forkortelse for NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs og omfatter en stor gruppe medisiner, for eksempel naproksen og ibumetin. NSAIDs har vært den mest brukte smertestillende medisin ved leddgikt, men brukes idag først og fremst ved milde plager og som tilleggsmedisin i perioder mot smerter. NSAIDs virker ved å hindre produksjonen av et stoff som heter prostaglandin. Prostaglandin forårsaker økt blodtilstrømning, betennelse og smerte. De ulike medisinene i denne gruppen har litt forskjellig virkning, og mangemå forsøke flere sorter før de finner det mest effektive midlet.

Smerte ved leddgikt blir vanligvis sterkere gjennom natten, og er verst om morgenen. Mange oppnår best effekt ved å ta denne medisinen før de legger seg om kvelden, og tidlig på morgenen.

Ved langtidsbehandling øker risiko for sår og blødninger i magesekken, spesielt hos eldre. Denne risikoen blir mindre dersom man tar tablettene sammen med mat. Andre mulige bivirkninger ved bruk av NSAIDs omfatter kvalme, diaré, forstoppelse, svimmelhet, hodepine og øresus, nyresvikt, hjerteinfarkt. Har du tidligere hatt magesår, fordøyelsesbesvær, alvorlig hjertesvikt eller hjertesykdom, leversykdom eller nyresykdom, bør du unngå NSAIDs. Gravide bør ikke bruke NSAIDs i de siste tre måneder av svangerskapet.

Forrige side Neste side