Informasjon

Behandling av leddgikt

Temaside om Korona

Annen behandling

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi er viktig for å styrke muskulatur og sener rundt de angrepne leddene, noe som blant annet er av stor betydning ved opptrening etter kirurgi. Fysioterapi er også viktig for å forhindre tilstivning av ledd (kontrakturer). Bassengtrening kan virke både smertelindrende og muskelstyrkende. Varme- og isbehandling kan gi smertelindring.

Ergoterapeuter har kunnskap om tekniske hjelpemidler for bolig og arbeidsplass. Det finnes mange typer støttebandasjer og leddstøtter, som vil avlaste påkjenningene direkte på leddene.

Kirurgi

Noen pasienter med leddgikt får defekter og ødeleggelser som krever kirurgisk behandling. Proteser kan erstatte ødelagte ledd og gjenopprette tilfredsstillende bevegelighet. Andre inngrep, kalt synovektomi og tenosynovektomi, går ut på at man fjerner de betente hinnene rundt ledd og sener. Dette kan gi mindre smerter og bedre bevegelighet. En sjelden gang er det aktult å avstive ledd for å dempe smerter. Dette kalles artrodese, og kan vurderes for eksempel i håndledd, fotrot og enkelte fingerledd. Enkelte inngrep gjøres ved hjelp av tradisjonell kirurgi, der man åpner opp leddet. Andre ganger benyttes kikkhullskirurgi (artroskopi).

Alternative behandlingsmetoder

Enkelte pasienter kan ha nytte av akupunktur, elektrisk nervestimulering gjennom huden (TNS), biofeedback og tilsvarende behandlingsmetoder. I mangel på fullgode medisiner lar mange pasienter seg friste til å prøve såkalte naturpreparater. Man skal da være klar over at mange av disse inneholder kjemiske substanser som ikke er tilfredsstillende kontrollert, og at de kan gi alvorlige bivirkninger på linje med de tradisjonelle medisinene.

Forrige side Neste side