Informasjon

Behandling av leddgikt

Annen behandling

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi er viktig for å styrke muskulatur og sener rundt de angrepne leddene. Det kan være i forbindelse med opptrening etter kirurgi eller generelt for å forhindre tilstivning av ledd (kontrakturer). Bassengtrening kan virke både smertelindrende og muskelstyrkende. 

En ergoterapeut kan bidra til gode løsninger for bedre funksjon i hverdagen. Ergoterapeuter har kunnskap om tekniske hjelpemidler for bolig og arbeidsplass. Det kan for eksempel være aktuelt med tilpasset utstyr på kjøkkenet eller støttebandasjer/leddstøtter, som vil avlaste påkjenningene direkte på leddene.

Kirurgi

Noen får defekter og ødeleggelser som krever kirurgisk behandling. Med nyere medisiner mot leddgikt, er dette heldigvis blitt mindre vanlig. Proteser kan erstatte ødelagte ledd og gjenopprette tilfredsstillende bevegelighet. Andre inngrep, kalt synovektomi og tenosynovektomi, går ut på at man fjerner den betente hinnen rundt ledd og sener. Dette kan gi mindre smerter og bedre bevegelighet. En sjelden gang er det aktult å avstive ledd for å dempe smerter. Dette kalles artrodese, og kan vurderes for eksempel i håndledd, fotrot og enkelte fingerledd.

Noen inngrep gjøres ved hjelp av tradisjonell kirurgi, der man åpner opp leddet. Andre ganger benyttes kikkhullskirurgi (artroskopi).

Alternative behandlingsmetoder

Enkelte pasienter kan ha nytte av akupunktur, elektrisk nervestimulering gjennom huden (TNS).

En del ønsker å prøve såkalt alternativ eller komplementær medisin. Man skal da være klar over at mange av midlene som brukes inneholder kjemiske substanser som ikke er tilfredsstillende kontrollert hva angår sikkerhet og effekt. Enda viktigere er at de kan gi alvorlige bivirkninger eller virke inn på effekten av medisiner du bruker på linje med de tradisjonelle medisinene. På grunn av dette er det viktig å informere legen din dersom du ønsker å forsøke eller bruker alternativ medisin. 

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin/NAFKAM har mye informasjon om ulike alternative og komplementære behandlingsformer og midler. 

Forrige side Neste side