Informasjon

Symptomer og forløp ved leddgikt

De karakteristiske symptomene på leddgikt er smertefull, varme og hovne ledd, morgenstivhet som kan vare i timer, og generelt nedsatt allmenntilstand. Tidlig i sykdomsforløpet er det små ledd i fingre og tær som angripes.

Hopp til innhold

Symptomer på leddgikt

Hovedsymptomet ved leddgikt, revmatoid artritt (RA), er morgenstivhet som varer i minst en time. Man kan også oppleve stivhet etter å ha vært i ro i kortere tid. Stivheten avtar utover formiddagen når man begynner å bevege leddene. Tidlig i forløpet av sykdommen er det vanlig å føle seg sliten, trett, ha feber, nedsatt matlyst og vekttap. Mange beskriver denne følelsen som å ha influensa, bortsett fra at denne "influensaen" vedvarer i uker og måneder.

For at man skal kunne stille diagnosen leddgikt, må det ha vært hevelse og smerte i små ledd i minst seks uker. Typisk så rammer leddgikt de små leddene i fingre, tær og håndledd. Leddbetennelsene gir hevelse, lokal varme, smerte og nedsatt bevegelighet i de leddene som er rammet. På sikt kan også større ledd som ankelledd, kneledd, albuledd angripes.

Akutt artritt
Akutt artritt
Kronisk artritt
Kronisk artritt

Typisk for leddgikt er at betennelsen vanligvis opptrer i de samme leddene i høyre og venste kroppshalvdel, slik at dersom høyre håndledd er smertefullt, vil også venstre ofte være angrepet. Smerten kan likevel oppleves værre på en av sidene, avhengig av hvilken hånd du bruker mest. Vanligvis er det de innerste fingerleddene som er smertefulle (MCP-leddene), mens de ytterste fingerleddene (DIP-leddene) langt sjeldnere blir betente.

Hos ca 20% av leddgiktpasientene dannes det små knuter under huden (revmatiske noduli). Disse er forårsaket av betennelse i små blodkar, og de kan bli ertestore. De kan oppstå alle steder på huden, men hyppigst finner vi de ved albuene. Revmatiske knuter er som regel smertefrie, men en sjelden gang kan de bli såre og betente.

Symptomer hos barn

Leddgikt hos barn (juvenil revmatoid artritt) begynner oftest med høy feber og skjelvinger, sammen med smerter og hevelse i mange ledd. Barn kan også utvikle et utslett, og indre organer, for eksempel hjerte og lunger, kan bli angrepet.

Symptomene kan svinge

Leddgiktsymptomer kan variere i intensitet, og de kan komme og gå. Perioder med økt sykdomsaktivitet, såkalte eksaserbasjoner, alternerer med gode perioder, såkalte remisjoner.

Over tid kan leddgikt føre til at leddene blir deformerte og skjeivstilte.

Brusken er helt borte. Leddhodet er deformert. Ingen aktiv betennelse av synovialhinnen
Brusken er helt borte. Leddhodet er deformert. Ingen aktiv betennelse av synovialhinnen

Sykdommens alvorlighet

Leddgikt er en kronisk sykdom som for de fleste varer livet ut. Hos enkelte pasienter er plagene til stede hele tiden, men andre vil kunne oppleve et svingende forløp, slik at de noen ganger blir verre (eksaserbasjoner), andre ganger bedre (remisjoner).

I dag finnes effektiv behandling mot leddgikt. Det er viktig å stille diagnosen tidlig slik at man kan komme i gang med behandling så raskt som mulig. Det kan forhindre utvikling av alvorlige skader på leddhinnen og beinvevet i leddene. Ved god og riktig behandling er det mulig for de fleste pasienter å leve et relativt aktivt liv. Ubehandlet vil angrepne ledd kunne bli ødelagte, og selv enkle oppgaver blir vanskelige å utføre.

Leddgiktsykdommen kan også gi lav blodprosent (anemi), angripe nerver, og gi betennelse i øyets blodkar (scleritt). Det er økt forekomst av hjertekarsykdom blant pasienter med leddgikt. Enkelte typer blodkreft er mer vanlig hos leddgiktpasienter, og forekomsten av infeksjoner og mageproblemer er økt. Beinskjørhet er også vanligere hos leddgiktpasienter, spesielt kvinner. Riktig behandling kan minske risikoen for slike komplikasjoner.

Selv om leddgikt er en kronisk sykdom, blir sykdommen ofte mindre aggressiv over tid, og plagene kan minske.

Vil du vite mer?

Illustrasjoner