Informasjon

Reaktiv artritt

Reaktiv artritt er et navn på en gruppe leddbetennelser som utløses av og følger etter en bakterieinfeksjon i kjønnsorganer eller tarm.

Hva er reaktive artritter?

En reaktiv artritt er en leddbetennelse som oppstår i kjølvannet av en gjennomgått infeksjon i magetarmkanalen, i kjønnsorganene eller urinveiene. Som regel er det ett eller noen få ledd som angripes. Betennelsen er oftest asymmetrisk, det vil si at den angriper ulike ledd i de to kroppshalvdelene.

Akutt leddbetennelse
Akutt leddbetennelse
Ødelagt ledd
Ødelagt ledd

Hyppigheten av reaktive artritter er ikke godt kartlagt. Reaktiv artritt som skyldes seksuelt overført sykdom, ses først og fremst hos unge menn. Dette skyldes muligens at tilstanden er underdiagnostisert blant kvinner. Reaktiv artritt etter tarminfeksjon er like vanlig hos kvinner som hos menn.

70-80 prosent av dem som får leddbetennelse etter en infeksjon, har en spesiell vevstype kalt HLA-B27. En til to prosent av pasientene med infeksjoner som skyldes bakteriene nevnt i neste avsnitt, utvikler reaktiv artritt.

Neste side