Informasjon

Sjøgrens syndrom

Sjøgrens syndrom er en betennelse som rammer kroppens kjertler og gir symptomer som tørr munn og tørre øyne. Mange pasienter har i tillegg uklare plager som leddsmerter, muskelsmerter og tretthet.

Hva er Sjøgrens syndrom?

Primært Sjøgrens syndrom er en kronisk betennelse som rammer kroppens kjertler, særlig tårekjertlene og spyttkjertlene. Dette fører til tørre øyne og tørre slimhinner, noe som er de dominerende symptomene. Men så godt som alle organ i kroppen kan rammes av sykdommen og gi et mangfold av symptomer og tegn.

Sekundært Sjøgrens syndrom er et syndrom som finnes hos omtrent en tredel av pasientene med revmatiske sykdommer som leddgikt, systemisk lupus erytematosus, sklerodermi og andre autoimmune sykdommer. Også her rammer tørrheten særlig øyne og munn.

Oppdelingen i primært og sekundært Sjøgrens syndrom har ingen betydning for behandlingen, som er den samme.

Over 90 prosent av dem som har primært Sjøgrens syndrom, er kvinner. Forekomsten har to alderstopper: I ung alder fra 15-35 år og etter 55-årsalderen. Diagnosen stilles vanligvis i 30-50 årsalderen. Tall for hvor vanlig sykdommen er, er usikre, men trolig forekommer Sjøgrens syndrom hos 0,5-1,5 prosent av befolkningen. I aldersgruppen 52-72 år er forekomsten 2,7 prosent. Hos omtrent 60 prosent er diagnosen sekundær til revmatoid artritt, SLE eller systemisk sklerose.

Neste side