Informasjon

Spondylartropatier hos voksne

Spondyl betyr at dette har med ryggen å gjøre, og artropati forteller at det dreier seg om leddplager.

Hva er spondylartropati?

Betegnelsene spondyloartritt (artritt betyr leddbetennelse) og spondylartropati refererer til en familie av sykdommer som har noen fellestrekk. De mest fremtredende trekkene er

  • betennelse i ledd i ryggen (særlig sakroiliakaleddene),
  • asymmetrisk betennelse i ett eller noen få ledd (oligoartritt) - særlig i bena,
  • og entesitt som innebærer betennelse på steder der leddbånd eller sener fester til ben.

Andre tegn kan være utslett, betennelser i øyne eller tarm, eventuelt en sammenheng med forutgående infeksjonssykdom. En stor andel av pasientene har også faktoren humant leukocyttantigen B27 (HLA B27) i blodet.

ryggens anatomi
Ryggens anatomi

Spondylartropati-familien består av følgende tilstander:

Forskere har funnet at forekomsten av spondylartropatier er ca. 0,5-2%. Det er betydelig variasjon på verdensbasis. Ankyloserende spondylitt (Bekhterev) og udifferensiert spondylartritt er de hyppigste typene. Sjeldnest er reaktiv artritt.

Neste side