Informasjon

Spondylartropatier hos voksne

Spondylartropatier er sykdommer som gir betennelser i ledd i ryggen, asymmetrisk betennelse i ett eller noen få ledd, og betennelser på steder der leddbånd eller sener fester til ben.

Hva er spondylartropati?

Spondyl betyr at dette har med ryggen å gjøre, og artropati forteller at det dreier seg om leddplager.

Betegnelsene spondyloartritt (artritt betyr leddbetennelse) og spondylartropati refererer til en familie av sykdommer som har noen fellestrekk. De mest fremtredende trekkene er

  • betennelse i ledd i ryggen (særlig sakroiliakaleddene),
  • asymmetrisk betennelse i ett eller noen få ledd (oligoartritt) - særlig i bena,
  • og entesitt som innebærer betennelse på steder der leddbånd eller sener fester til ben.

Andre tegn kan være utslett, betennelser i øyne eller tarm, eventuelt en sammenheng med forutgående infeksjonssykdom. En stor andel av pasientene har også faktoren humant leukocyttantigen B27 (HLA B27) i blodet.

ryggens anatomi
Ryggens anatomi

Spondylartropati-familien består av følgende tilstander:

Forskere har funnet at forekomsten av spondylartropatier er cirka 0,5-2 prosent. Det er betydelig variasjon på verdensbasis. Ankyloserende spondylitt (Bekhterev) og udifferensiert spondylartritt er de hyppigste typene. Sjeldnest er reaktiv artritt.

Neste side