Informasjon

Spondyloartritter hos voksne

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien, blodprøver og røntgen. Mer enn 90 prosent av pasientene med ankyloserende spondylitt og 70 prosent med udifferensiert spondyloartritt vil være HLA-B27 positive. Blodsenkning og CRP kan være normale, men er ofte forhøyet ved aktiv sykdom.

Røntgen av rygg, bekkenledd og perifere ledd og senefester kan være nyttig ved tilfeller som har vart lenge. Det tar flere år fra start av sykdommen før røntgenologiske forandringer blir synlige. MR kan derimot avsløre forandringer på et tidligere tidspunkt.

Pasienter med udifferensiert spondyloartritt har de typiske symptomene, men de mangler tegnene som kreves for å stille diagnosene ankyloserende spondylitt, reaktiv artritt, psoriasisartritt eller spondyloartritt ved kronisk betennelsessykdom i tarmen. De fleste pasientene er unge menn med lave ryggsmerter og/eller betennelse i små ledd, og som er HLA-B27 positive. Den viktigste forskjellen mellom udifferensiert spondyloartritt og ankyloserende spondylitt er røntgenfunn som viser betennelse i bekkenledd ved den ankyloserende tilstanden.

Udifferensiert spondyloartritt er som regel en mildere form for inflammatorisk ryggsykdom eller er en tidlig fase av sykdommen før beinforandringene er blitt synlige.

Forrige side Neste side