Informasjon

Spondyloartritter hos voksne

Prognose

Udifferensiert spondyloartritt bør oppfattes som en foreløpig diagnose - en stor andel av disse pasientene vil med tiden utvikle en mer spesifikk klassifiserbar tilstand. Hos noen fortsetter tilstanden uendret og hos noen (cirka 25 prosent) går den over av seg selv. Sykdomsaktiviteten vil ofte svinge hos den enkelte pasient.

De fleste med mild sykdom kan opprettholde nesten full funksjon og bevare sin arbeidskapasitet.

Forrige side Neste side