Informasjon

Temporalisarteritt (AT)

Temporalisarteritt er en blodårebetennelse som blant annet kan gi hodepine, tinningsmerter, tyggesmerter og synsforstyrrelser..

Temaside om Korona

Hva er temporalarteritt (AT)?

Temporalisarteritt og polymyalgia revmatika er to beslektede revmatiske tilstander.

Temporalarteritt (AT) er en betennelse i tinningpulsåren. AT er en blodårebetennelse (såkalt kjempecelle-arteritt) som finnes andre steder i kroppen også, men hyppigst er tilstanden lokalisert til tinningpulsåren (arteria temporalis). Man mener at polymyalgia revmatika (PMR) og AT er ulike former for den samme sykdommen. AT har mange av de samme symptomene som PMR.

Neste side