Informasjon

Temporalisarteritt (AT)

Temaside om Korona

Sykdomsutvikling

Utviklingen av sykdommen skjer gjerne akutt eller subakutt i løpet av timer, dager eller uker. Ofte har man hatt feber, uvelhet, trøtthet, følt seg nedstemt og merket generell muskelverk i noen dager.

Tinningpulsåren

Hovedsymptomene ved temporalarteritt (AT) er hodepine i tinningen, tyggesmerter (kjeve-klaudicatio) og synsforstyrrelser (dobbeltsyn, tåkesyn eller forbigående blindhet hos opptil 20 prosent). Opplevelsen beskrives som om "noe skygger for øyet". I omkring fem prosent av tilfellene utvikles et varig synstap. Av og til forekommer øresus, svimmelhet og ensidig hørselstap. Ubehandlet kan også det andre øyet rammes i løpet et par uker.

PMR/AT er vanligst etter fylte 50 år. Kvinner rammes dobbelt så ofte som menn. Nye tilfeller av PMR forekommer hos cirka 50-100/100.000 personer per år, mens AT er noe sjeldnere (cirka 25 per 100.000 per år). Forekomsten av begge sykdommene øker med økende alder.

Noen har PMR og AT samtidig. 40-60 prosent av pasientene med temporalarteritt har symptomer på polymyalgi. 20-40 prosent av pasientene med polymyalgi har vevsforandringer som ved AT, selv om de ikke har symptomer på sykdommen.

Forrige side Neste side