Informasjon

Temporalisarteritt (AT)

Temaside om Korona

Diagnostikk

AT-diagnosen kan stilles dersom tre eller flere av følgende kriterier foreligger:

  • Sykdomsdebut ved eller over 50 års alder.
  • Nylig oppstått lokalisert hodepine.
  • Øm tinningpulsåre ved berøring og/eller nedsatt puls i blodåren.
  • Forhøyet senkning.
  • Positiv vevsprøve fra tinningpulsåren (som viser betennelse med spesielle betennelsesceller)

Legen vil derfor undersøke og spørre spesifikt om disse tingene.

Senkningen er vanligvis forhøyet, gjerne over 40. Likevel er det slik at en normal senkning ikke utelukker AT. CRP er også vanligvis forhøyet. Lav blodprosent kan ses. Senkningen normaliseres raskt etter at behandlingen har startet, og den er et godt mål på effekten av behandlingen, sammen med bedring av plagene.

Vevsprøve fra pulsåren i tinningen er den eneste måten å bekrefte en blodårebetennelse (AT) på. Prøven tas ved et lite kirurgisk inngrep som utføres i lokalbedøvelse. Mikroskopi av vevsprøven ved et laboratorium på sykehuset kan vise typiske forandringer.

Forrige side Neste side