Informasjon

Temporalisarteritt (AT)

Temaside om Korona

Behandling

AT behandles med innleggelse i sykehus. Prednisolon brukes for å dempe betennelsen. Dosen ved AT er ofte høyere enn ved PMR fordi man vil unngå skade på synet.

Ofte ses en dramatisk forbedring av tilstandene allerede i løpet av få timer etter oppstart av behandlingen. Prednisolondosen må over tid trappes gradvis ned, og det er svært viktig å følge legens anvisninger for å unngå alvorlige bivirkninger. Vanlig varighet av behandlingen er ett til to år. Enkelte kan bli nødt til å stå på lave doser (5-10 mg) vedlikeholdsbehandling i et par år eller lenger fordi plagene stadig kommer tilbake eller er jevnt vedvarende.

Fordi langvarig bruk av kortison øker risikoen for å utvikle beinskjørhet, bør du daglig ta tilskudd av kalsium og vitamin D (f.eks. Calcigran®). I noen tilfeller kan det bli påkrevd med mer intensiv behandling i form av reseptmedisiner.

Forrige side Neste side