Informasjon

Temporalisarteritt (AT)

Temaside om Korona

Prognosen

Langtidsutsiktene er gode både ved PMR og AT dersom du får behandling. Blindhet er en komplikasjon til AT, men tilstanden kan unngås ved behandling.

Behandlingen er likevel langvarig. De fleste behøver kortisonbehandling et helt år. Noen får tilbakefall etter at medisinen avsluttes og må starte på ny med behandling enda et år. Enkelte vil trenge behandling kanskje opptil fem år med lave doser kortison.

Både ved PMR og AT er det viktig å kontakte lege straks ved hodepine, synsproblemer eller andre tegn til temporalarteritt. Betennelse i tinningpulsåren kan oppstå selv om kortisonpreparater brukes, men dette er svært sjelden.

Forrige side Neste side