Informasjon

Temporalisarteritt (AT)

Temporalisarteritt er en blodårebetennelse som blant annet kan gi hodepine, tinningsmerter, tyggesmerter og synsforstyrrelser..

Forrige side